Kainuun sote 15.5.: Hyrynsalmella kaksi uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 15.5.: Hyrynsalmella kaksi uutta koronatartuntaa

Hy­ryn­sal­men var­hais­kas­va­tuk­sen per­he­päi­vä­hoi­don yh­des­sä ryh­mäs­sä on to­det­tu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Täl­lä het­kel­lä sai­ras­tu­nei­ta on yk­si ai­kui­nen ja yk­si lap­si. Ta­pauk­sen joh­dos­ta on ase­tet­tu li­säk­si ka­ran­tee­niin 15 hen­ki­löä, jois­ta osa on lap­sia.

Al­tis­tu­mi­sa­jan­koh­ta hoi­to­ryh­mäs­sä on ma 10.5. – ke 12.5. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on osit­tain kes­ken, ei­kä tar­tun­nan läh­tees­tä tai mah­dol­li­sis­ta li­säal­tis­tuk­sis­ta tois­tai­sek­si ole li­sä­tie­toa. Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on yh­tey­des­sä asia­no­sai­siin hen­ki­löi­hin jat­ko-oh­jei­ta var­ten.

Oi­rei­den il­maan­tues­sa tai li­säoh­jei­ta var­ten pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä KAKS:n ko­ro­na­tes­tin ajan­va­raus­nu­me­roon (040 165 0020).

Li­sä­tie­dot:

  • vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872
  • Hy­ryn­sal­men kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen 044 710 4400

Kainuun soten 15.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/hyrynsalmella-kaksi-uutta-koronatartuntaa

Takaisin uutisiin