Kainuun sote 15.12.: Vuorikadun kampuksella ja muualla Kajaanissa altistumisia

Kainuun sote 15.12.: Vuorikadun kampuksella ja muualla Kajaanissa altistumisia

Ka­jaa­nis­sa Vuo­ri­ka­dun kam­pu­sa­lueel­la on il­men­nyt kol­me ko­ro­na­tar­tun­taa, joi­den myö­tä on ta­pah­tu­nut al­tis­tu­mi­sia op­pi­lai­den ja opet­ta­jien kes­kuu­des­sa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ta­voit­ta­nut lä­hes kaik­ki asia­no­sai­set, muu­ta­maa opis­ke­li­jaa lu­kuun ot­ta­mat­ta. Tois­tai­sek­si tä­hän tar­tun­ta­ryp­pää­seen liit­tyen yh­teen­sä 10 hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Al­tis­tu­nei­den tes­taus­tu­lok­sis­ta osa saa­daan vas­ta tors­tain puo­lel­la. Kam­puk­sen opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa ke­ho­te­taan tark­kai­le­maan voin­tiaan ja mah­dol­li­sia oi­rei­ta ja ha­keu­tu­maan tes­tiin oi­rei­den il­maan­tues­sa.

Mui­ta mah­dol­li­sia al­tis­tus­paik­ko­ja Ka­jaa­nis­sa ovat:

Tors­tai 9.12.2021
- Ta­va­ra­kirp­pis n. klo 14-15
- Kun­to­sa­li Liik­ku, il­lal­la, tar­kem­paa ai­kaa ei tie­dos­sa..  

Per­jan­tai 10.12.2021
-  Sub­way, kaup­pa­ka­tu 7 klo 20-21
- K-Ci­ty­mar­ket, n. klo 20-21 

Lauan­tai 11.12.2021
- K-Ci­ty­mar­ket, klo 14-15
- Su­lo/Kah­vi­la-au­la, klo 20-22 

Sun­nun­tai 12.12.2021
- Tok­man­ni, Ka­sar­min­ka­tu, klo 16-16:30 

Maa­nan­tai 13.12.2021
- Tok­man­ni, Ka­sar­min­ka­tu, 10:30-11:00 ja 16:00-16:30

Ko­ro­na­tes­tauk­seen pää­see myös py­hä­päi­vi­nä

Ko­ro­na­tes­tauk­seen Kai­nuus­sa pää­see kaik­ki­na päi­vi­nä. Kun­tien ter­vey­sa­se­mat pal­ve­le­vat ar­ki­sin ja KAKS:n tes­tia­se­ma kaik­ki­na päi­vi­nä. Ajan voi va­ra­ta jo­ko Kai­nuun Oma­so­te-pal­ve­lun kaut­ta tai nu­me­ros­ta 040 165 0020.

Kainuun soten 15.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin