Kainuun sote 13.4.: Kolme uutta korontartuntaa - Rokotuksiin uusia ryhmiä avoinna

Kainuun sote 13.4.: Kolme uutta korontartuntaa - Rokotuksiin uusia ryhmiä avoinna

Ka­jaa­nis­sa on maa­nan­tai­na to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa edel­leen aiem­paan ryp­pää­seen liit­tyen. Hen­ki­löis­tä yk­si oli ol­lut jo ka­ran­tee­nis­sa aiem­min ja toi­nen vas­ti­kään mää­rät­ty en­nen po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta. Ryp­pääs­sä on nyt 13 sai­ras­tu­nut­ta ja sen vi­rus­kan­nan odo­te­taan ole­van her­kem­min le­viä­vää muun­nos­ta.

Li­säk­si Kai­nuus­sa on to­det­tu ko­ron­tar­tun­ta alueel­la oles­ke­le­val­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la. Al­tis­tu­mi­sen joh­dos­ta yh­dek­sän hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Kai­nuu on edel­leen epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 19,4 (per (100 000 as / 14 vrk), mut­ta tar­tun­ta­ryp­päät ovat tie­dos­sa ja ra­jat­tu­ja.

Lue lisää koronarokotuksista Kainuun soten 13.4. tiedotteesta https://sote.kainuu.fi/uutiset/kolme-uutta-korontartuntaa-rokotuksiin-uusia-ryhmia-avoinna

Takaisin uutisiin