Kainuun sote 12.2.: Perjantaina 93 koronatartuntaa

Kainuun sote 12.2.: Perjantaina 93 koronatartuntaa

Ei­len per­jan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 93 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä pys­ty­tään täl­lä het­kel­lä kon­tak­toi­maan tar­tun­nan saa­neet sa­man päi­vän ai­ka­na. Myös Oma­so­ten kaut­ta tul­lei­siin ky­sy­myk­siin pal­vel­laan no­peas­ti.

Ko­ro­na­tes­taus ja ro­ko­tuk­set jat­ku­vat KAKS:n tes­tia­se­mal­la se­kä kun­nis­sa

KAKS: n dri­ve-in tes­taus Ka­jaa­nis­sa jat­kaa nor­maa­lis­ti päi­vit­täis­tä toi­min­taa. Muis­sa kun­nis­sa ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee ter­vey­sa­se­mil­la ar­ki­päi­vi­sin.

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat kai­kis­sa kun­nis­sa, mut­ta jat­kos­sa au­kio­loai­ko­ja su­pis­te­taan ja ro­ko­tus­pis­tei­siin tu­lee muu­tok­sia.

Kai­nuun sten ko­ro­nain­fos­ta: so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo löy­tyy ajan­ta­sai­nen tie­to ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, tes­tauk­ses­ta se­kä ko­ro­naan liit­ty­viä oh­jei­ta.

Takaisin uutisiin