Kainuun sote 1.3.: Maanantaina 145 koronatartuntaa, epidemia ei ole Kainuussa ohi

Kainuun sote 1.3.: Maanantaina 145 koronatartuntaa, epidemia ei ole Kainuussa ohi

Maanantaina todettiin Kainuussa yhteensä 145 koronatartuntaa. Edellisen viikon aikaan tartuntoja todettiin yhteensä 750. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 1428/100 000/14 vrk. Positiivisten testien osuus on 28,6%, mikä on selvässä nousussa, vaikka testejä on tehty edellisviikkoa enemmän.

”Epidemia ei ole alueella ohi, vaan edelleen on tärkeää noudattaa varotoimia tartuntojen leviämisen hidastamiseksi” ohjeistaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

Ko­ro­na­tes­tei­hin pää­see Kai­nuus­sa no­peas­ti ajan­va­rauk­sel­la ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­le se­kä kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä KAKS:n tes­tia­se­mal­le. Ajat va­ra­taan Kai­nuun Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa alueel­la voi­mas­sa ole­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta se­kä alue­hal­lin­to­vi­ras­ton an­ta­mas­ta te­hos­tet­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia kos­ke­vas­ta mää­räyk­ses­tä si­sä- ja ul­ko­ti­lois­sa.

Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen

Tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, vaan sitä voi saada myös muunlaisen terveydenhuollon todistuksen perusteella. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan henkilöllä voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan silloin, kun hänellä on julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatima todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta sekä siitä, ettei ansiotyöhön osallistuminen tai kouluun tai päivähoitoon meneminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia. Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Tartuntatautipäivärahaa voi muutoksen jälkeenkin saada myös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen perusteella.

Lainmuutoksen myötä myös tartuntatautipäivärahan hakuaika piteni väliaikaisesti 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Uusia säännöksiä sovelletaan tilanteisiin, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 30.6.2022 saakka. 

Lisätietoja: kela.fi/tartuntatauti

Li­sä­tie­to­ja koronasta ja koronatilanteesta on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Takaisin uutisiin