Kainuun rahaston apurahahaku 10.2. saakka

Kainuun rahaston apurahahaku 10.2. saakka

Kainuun rahaston apurahahaku 10.2. saakka

Kainuun rahasto jakaa vuonna 2022 apurahoina yhteensä 260 000 euroa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet, siellä suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen tai taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö.

Suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena 20 000 euron apurahana. Hankkeelta edellytetään tuoretta tai poikkeuksellista näkökulmaa, sisältöä, laatua tai otetta.

Taidetta kaikille -apurahan tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja siten edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Haettava vähimmäismäärä on 10 000 euroa. Apurahalla tehtävän taiteen tulee tavoittaa ihmisiä, joiden on vaikea päästä taiteen äärelle. Hankkeiden mahdollisia toteutusympäristöjä ovat muun muassa sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt sekä palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit. Apurahaa voivat hakea taiteilijat kaikilta taiteen aloilta. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi olla myös työryhmä tai taiteen ammatillinen, rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys. Lisätietoja: https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot/taidetta-kaikille-maakuntarahastot

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden 27.1.2022 klo 15-17. Lisätietoa tästä tulee myöhemmin.

 

Tutustu apurahaohjeisiin:  skr.fi/tammikuunhaku

Takaisin uutisiin