Kainuun päästökehitys

Kainuun päästökehitys

Kainuun päästökehitys

Kainuun kokonaispäästöt ajanjaksolla 2005-2022 ovat vähentyneet -39 %, päästöt per asukas 2005-2022 -29 %. Suurimmat muutokset tällä ajanjaksolla ovat sähkönkulutuksessa, öljylämmityksessä ja teollisuuden päästöissä.

Viimeisen seurantavuoden aikana 2021–2022 muutos päästöissä oli 1 %. Kainuun päästöt lähtivät nousuun ja tämä oli jo tiedossa ennakkolaskelmissa. Asukkaita kohden muutos nousi 2 %. Kainuu oli Suomen maakunnista ainut, jolla päästöt lähtivät vuoden 2021 takaisesta nousuun. Vuosien 2021–2022 suurimmat vähennykset olivat teollisuuden ja raideliikenteen päästöissä. Päästöt nousivat kaukolämmössä jopa 62,8 %. Hankala geopoliittinen tilanne on johtanut turpeen polton kasvuun kaukolämmössä etenkin Kajaanissa. Tieliikenteen päästöt nousivat 5 % ja työkoneiden 3 %. Teollisuuden päästöjen kehitys oli Kainuun kunnissa hyvin vaihtelevaa. Näiden päästöjen muutokset vaativat kuntakohtaisempaa tarkastelua.

Merkittävä positiivinen muutos vuoden 2021–2022 päästöissä ovat maatalouden päästöt. Maaseudun päästöt lähtivät laskuun ja vähennys on jopa 5 % viime vuodesta. Maatalouden päästöt ovat pitkään Kainuussa junnanneet lähes paikoillaan ja nyt ne ovat lähteneet hyvään laskuun. Toki maatalouden päästövähenemien syitä tulisi tarkastella tarkemmin ja verrata tietoja maatalouden tuotannon lukuihin.

JTF-suunnitelmaan kirjatuista turpeenpolton päästötavoitteista ollaan kaukana. Vanhan CAP-ohjelman ja sen päästötavoitteet näyttävät viime vuoden kehityksen näkökulmasta lupaavilta. Nähtäväksi jää saammeko pidettyä maatalouden päästökehityksen samansuuntaisina jo käynnistyneessä uudessa CAP27-ohjelmakaudessa.

Kainuun kuntien päästöistä vuosilta 2021–2022

  • Hyrynsalmi -1% Erityisesti teollisuuden päästöt nousivat, muilla sektoreilla tasaista laskua.
  • Kajaani 11 % kaukolämpö ja raideliikenne saivat päästöt nousemaan eniten Kainuun kunnista.
  • Kuhmo -8 % Vaikka teollisuuden päästöt nousivat rajusti ja kaukolämpökin hieman, on päästökehitys kaikilla sektoreilla hyvässä vauhdissa.
  • Paltamo -13 % Vaikka teollisuuden päästöt nousivat rajusti, on päästökehitys hyvällä suunnalla. Erityishuomiona myös se, että Paltamossa kaukolämmön päästöt eivät nousseet vaan ovat hyvässä laskussa.
  • Puolanka -7% Samoin kun Paltamossa, Puolangan päästökehitys on hyvällä uralla. Kaukolämmön päästöjä on pystytty laskemaan merkittävästi jopa 70 % edellisestä vuodesta. Myös maatalouden päästöt ovat laskeneet.
  • Ristijärvi -2% Erityishuomiona Ristijärvellä oli maakunnan suurimmat vähennykset maatalouden osalta.
  • Sotkamo -4 % ei erityisiä piikkejä päästökehityksessä, Sotkamo on lähtenyt kohti tasaista laskua.
  • Suomussalmi -1% Kunnan edellisvuoden päästökehitys kuvaa hyvin koko maakunnan yleistä päästökehityssuuntaa. Teollisuuden päästöt ja tieliikenteen päästöt ovat nousseet. Positiiviset kehitykset näkyvät maatalouden päästöissä.

Vuoden 2020–2021 muutoksissa sekä Suomussalmi ja Kajaani onnistuivat vähentämään päästöjään hyvällä tahdilla. Uusimmat laskelmat kertovat nyt, että tasainen päästökehitys ei ole itsestäänselvyys hankalan yhteyskunnallisen tilanteen vallitessa. Kainuussa on kovaa vauhtia edistetty uusiutuvaa energiantuotantoa. Kainuussa tuulivoimatuotanto kasvoi vuodesta 2021 vuoteen 2022. Tämä kehitys ei kuitenkaan näy Hinku-laskelmiin kuuluvissa päästöhyvityksen osuudessa, vaan päästöhyvitys oli 7 ktCO2 pienempi vuoden 2021 päästöhyvityksestä. Tämä ristiriitainen kehitys johtunee sähköntuotannon päästökertoiminen muutoksesta kohti hiilineutraalimpaa suuntaa. Huomioithan, että lukemat ja edeltävä koonti on koostettu kokonaispäästöistä. Hinku-kunnat voivat tarkastella lukemiaan erikseen.

Hinkulaskennassa on hieman poikkeavuuksia kokonaispäästöjen laskentaan ja lukemiin. Hinku-kuntia Kainuussa ovat Paltamo, Puolanka ja Ristijärvi. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöt lasketaan Hinku-laskentasäännön mukaan (mukaan lukien päästöhyvitykset). Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Hinku-laskelmat ovat SYKEn tuottamia laskelmia, jossa laskelmissa on mukana myös päästöhyvityslaskelmat. Pyrkimyksenä on tuoda näkyväksi Hinku-kuntien ilmastotyön tuloksia.

Hiilineutraalisuomi > Kuntien ja alueiden ilmastoindikaattorit Täältä voit seurata kuinka aurinko- ja tuulivoimatuotanto kehittyvät alueellamme. Tuoreimmat luvut ovat vielä vuodelta 2021. Saman linkin kautta löydät myös muita alueellisia ilmastoindikaattoreita.

SYKE - kuntien ja alueiden khk-päästöt (hiilineutraalisuomi.fi) Täältä löydät kuntakohtaiset päästötiedot eri laskentatavoittain.

Lisätietoa: 

Jenni Väisänen
Ympäristöasiantuntija
jenni.vaisanen@ely-keskus.fi
Puhelin 029 502 3012
Ympäristö ja luonnonvarat / Ympäristövastuu
Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani

Takaisin uutisiin