Kainuun matkailu kohti normaalia vuonna 2021 – Nuoret aikuiset löysivät Kainuun koronavuonna

Kainuun matkailu kohti normaalia vuonna 2021 – Nuoret aikuiset löysivät Kainuun koronavuonna

Kainuun matkailu kohti normaalia vuonna 2021 – Nuoret aikuiset löysivät Kainuun koronavuonna

Kainuun matkailussa päästiin viime vuonna lähes normaalivuoden 2019 matkailijamääriin. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Kainuussa oli 972 000 yöpymistä (+12%) vuonna 2021. Yöpymisten määrä ei kuitenkaan kasvanut yli normaalivuoden kuten Ahvenanmaalla, Keski-Suomessa, Satakunnassa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Kainuussa normaalivuoden yöpymisistä jäätiin 20 000 yöpymistä vähemmälle vuoteen 2019 verrattuna. ”Eroa selittää se, että kotimaan matkailu kasvoi reilulla 38 000 kävijällä normaalivuoteen verrattuna, mutta  ulkomaisten matkailijoiden määrä laski 60 %”, kertoo Minna Komulainen Kainuun liitosta. Vuonna 2021 yöpymisistä kotimaisia oli 932 000 ja ulkomaalaisten tekemiä 40 000 yötä. Eniten ulkomaalaisten yöpymisiä tuli saksalaisille (4100 yötä), venäläisille (3900) ja virolaisille (3800).

”Uudet asiakasryhmät löysivät Kainuun viime vuonna. Iloinen yllätys matkailijoiden rahankäyttö -tutkimuksessamme oli, että etenkin nuoret aikuiset kiinnostuivat Kainuusta koronavuonna. Tästä asiakasryhmästä kannattaa pitää kiinni, he saattaisivat olla kiinnostuneet Kainuusta myös asuinpaikkana tai monipaikkaisen työn kohteena”, sanoo Minna Komulainen Kainuun liitosta.

Rekisteröity majoitusmyynti tammi–joulukuussa 2021 oli 43,3 miljoonaa euroa ja kasvoi 6,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Aivan normaalivuoden 2019 myyntiin ei päästy, sillä Kainuun majoituskapasiteetti on vähentynyt kahdella yrityksellä ja 800 vuodepaikalla. Huoneiden käyttöaste kuitenkin nousi 51,3 prosenttiin. Samoin huoneiden keskihinta nousi korkeammalle kuin edellisinä vuosina, mikä vaikuttavat Kainuun koko matkailutuloon myönteisesti.

”Kainuun matkailun elpyminen näkyy selvästi myynnin kasvun trendinä. Jo kesästä lähtien majoitusmyynti on ollut korkeampaa kuin edellisvuosina, jopa normaaliin vuoteen 2019 verrattuna. Hiljainen kevät koronarajoituksineen kuitenkin söi koko vuoden liikevaihtoa”, arvioi Minna Komulainen Kainuun liitosta.  Hyvää majoitusmyyntiä täydentävät myös muut matkailijoiden hankkimat palvelut, sillä majoitus on vain vajaa kolmannes Kainuuseen tulleesta kokonaismatkailutulosta. Matkailijoiden rahankäyttötutkimuksen mukaan matkailijat käyttävät rahaa myös ostoksiin (25 %), polttoaineeseen (17 %), ravintoloihin (15 %) sekä muihin vapaa-ajan palveluihin. Majoitusmyynnin lisäksi matkailijoiden arvioitiin tuoneen 165 miljoonaa euroa Kainuuseen koronakesän 2020 ja syksyn 2021 välisenä aikana. 

Vapaa-ajan ja työmatkailun kasvu näkyy viime vuoden majoitustilastoissa. Vapaa-ajan matkailijat viettivät 861 000 yötä (+11,7 %) ja business-matkailijat 112 000 yötä (+16,0 %) Kainuussa. Kainuun markkinaosuus laski hieman, mikä selittyy muiden alueiden matkailun elpymisellä vuonna 2021. Kainuun markkinaosuus kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä oli 5,6 % (-0,5 prosenttiyksikköä), kotimaisista yöpymisistä 6,0 % ja ulkomaalaisten tekemistä yöpymisistä 1,9 %. Lentomatkustus Kajaanin kentälle piristyi syksyllä, mutta omikronin myötä taas hiljeni joulukuussa. Koko vuonna lentomatkoja tehtiin Kajaanin lentoaseman kautta 17 600 (+1,5 %).

 

Lue lisää: https://kainuunliitto.fi/kainuun-matkailu-kohti-normaalia-vuonna-2021-nuoret-aikuiset-loysivat-kainuun-koronavuonna/

Lähteet: https://tilastokeskus.fi/til/matk/2021/12/matk_2021_12_2022-01-27_tie_001_fi.html;

Komulainen, Minna & TAK 2022. Matkailijoiden rahankäyttötutkimus ja sen asiakasryhmien analyysi: https://kainuunliitto.fi/matkailijoiden-rahankaytto-korona-aikana/

 

Lisätietoja
Minna Komulainen
Kainuun liitto
aluekehitysasiantuntija
044 410 0726
minna.komulainen@kainuunliitto.fi
www.kainuunliitto.fi

Takaisin uutisiin