Kainuun liitto: Kainuussa on käynnissä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Kainuun liitto: Kainuussa on käynnissä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Kainuun liitto: Kainuussa on käynnissä tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen

Sidosryhmien osallistuminen ja palaute on tärkeää prosessin joka vaiheessa 

Kainuussa on vireillä maakuntakaavan laatiminen voimassa olevan tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi, sillä nopeasti kehittyvä toimiala voi mahdollistaa uusia tarkastelunäkökulmia ja uusia potentiaalisia alueita tuulivoimatuotannolle. Ympäristöministeriö myönsi erityisavustusta tuulivoimarakentamisen edistämiseksi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseen vuoden 2020 marraskuussa. 

Nyt käynnissä oleva kaavaprosessi voidaan jakaa aloitus-, valmistelu/luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheeseen. Jokaisessa vaiheessa on mahdollista vaikuttaa kaavan laadintaan. Osallistava viranomaistoiminta on oleellinen osa nykyaikaista yhteiskuntaa, ja on tärkeää, että maanomistajat, kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämän edustajat, yhteisöt ja asukkaat osallistuvat myös maakunnan aluesuunnitteluun. 

”Maakuntakaavan valmistelu on erilaisten tavoitteiden ja maankäyttötarpeiden yhteensovittamista. Esimerkiksi alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden palautteen kautta saadaan kaavan valmisteluun sellaista paikallista tietoa, jossa paikalliset ovat parhaita asiantuntijoita. Tällaista paikallista tietoa ei ole saatavilla valtakunnallisista tai muista vastaavista tietolähteistä”, suunnittelujohtaja Sanna Schroderus toteaa.

Kainuussa maakuntakaavan valmisteluprosessi on parhaillaan luonnosvaiheessa. Maakuntakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä vuodenvaihteessa 2021–2022. Kaavaluonnoksesta saatu palautteet käydään huolellisesti läpi ja niihin laaditaan vastineet. 

Luonnosvaiheen jälkeen prosessi etenee ehdotusvaiheeseen. Palautteen ja tarkentuvien selvitysten perusteella valmistellaan maakuntakaavaehdotus.  Tavoitteena on, että Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä syksyllä 2022. Nähtävillä olon aikana osalliset ja kunnan jäsenet voivat antaa kaavaehdotuksesta palautetta.  Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä pidetään viranomaisneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista.

Valmisteluprosessin viimeinen vaihe on hyväksymisvaihe. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. Kainuussa tavoitteena on, että uusi maakuntakaava on hyväksymiskäsittelyssä loppuvuonna 2022 tai viimeistään keväällä 2023.  

Voit tutustua tarkemmin kaavaprosessin eri vaiheisiin sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa tiedotteesta
https://kainuunliitto.fi/tuulivoimarakentamisen-suunnittelun-vaiheet-osallistu-ja-vaikuta-eri-vaiheissa/


Lisätietoja antaa
Suunnittelujohtaja Sanna Schroderus, 044 7100 873, sanna.schroderus@kainuunliitto.fi

 

Kuvassa Piiparinmäen tuulipuisto. Lähde: www.ilmatar.fi

Takaisin uutisiin