Kainuun kuuden kunnan alueelle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma, hanke käynnistyy asukaskyselyllä

Kainuun kuuden kunnan alueelle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma, hanke käynnistyy asukaskyselyllä

Kainuun kuuden kunnan alueelle laaditaan viisaan liikkumisen suunnitelma, hanke käynnistyy asukaskyselyllä

Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Suomussalmen ja Ristijärven kunnat sekä Kuhmon kaupunki ovat aloittaneet yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisen edellä mainittuihin kuntiin. Suunnitelman tavoitteena on lisätä kävelyn ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuutta sekä edistää koko suunnittelualueen liikenneturvallisuutta. Suunnitelman aikana määritetään kunkin kunnan liikenneturvallisuuden kannalta riskialtteimmat paikat ja määritetään toimenpiteet niiden korjaamiseksi. Toimenpiteiden suunnittelu painottuu pieniin viisasta ja turvallista liikkumista tukeviin ja helposti toteutettaviin investointeihin. Osana suunnitelmaa toteutetaan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä kartoittava osio, jonka lopputuloksena syntyy pyöräliikenteen verkon hierarkkinen määritelmä. Pyöräliikenteen verkon määrittely ohjaa tulevaisuuden maankäytön suunnittelua, jalankulun ja pyöräliikenteen väylien investointeja sekä edistää osaltaan jalankulkua ja liikenneturvallisuutta.

Kuntalaisilta kaivataan mielipiteitä liikenneturvallisuuden sekä jalankulun ja pyöräilyn nykytilasta

Osana hanketta toteutetaan suunnittelualueen asukkaille kysely, jolla kartoitetaan vastaajan omaa liikkumista, liikenteen nykytilaa ja vaaranpaikkoja. Kyselyyn vastaaminen onnistuu parhaiten tietokoneella, mutta myös kännykällä tai tabletilla se on mahdollista. Kysely koostuu lyhyestä lomakeosiosta, jossa kysytään oman kunnan liikenneturvallisuuden tilasta, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteista, omasta liikkumisesta sekä turvavälineiden käytöstä. Sen jälkeen pääsee merkitsemään suoraan kartalle liikenneturvallisuuden kannalta hankalia tai vaarallisia paikkoja sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta tärkeitä kohteita. Kyselyn tuloksia käytetään suunnittelun lähtötietoina.

Syksyllä järjestetään hankkeesta keskustelutilaisuus, johon kutsutaan kaikki asiasta kiinnostuneet. Siitä tiedotetaan tarkemmin kesän jälkeen.

Pääset vastaamaan liikenneturvallisuuskyselyyn täältä: Kyselyyn

Kysely on avoinna 2.5.2024 asti.

Yhteyshenkilöt:

Mervi Kilpeläinen, Paltamon kunta, mervi.kilpelainen@paltamo.fi 

Anniina Gutzén, liikenneturvallisuusvastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, anniina.gutzen@ely-keskus.fi

Erkki Sarjanoja, projektipäällikkö. Ramboll Finland Oy, puh 040 576 0484, erkki.sarjanoja@ramboll.fi

Takaisin uutisiin