Kainuun koronatilanne perustasolla, yksi uusi tartunta karanteenissa olevalla henkilöllä sekä yksi maastapoistumistestauksessa

Kainuun koronatilanne perustasolla, yksi uusi tartunta karanteenissa olevalla henkilöllä sekä yksi maastapoistumistestauksessa

Kai­nuus­sa on il­men­nyt yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta, jo ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la hen­ki­löl­lä. Al­tis­tu­mi­nen on ta­pah­tu­nut hel­mi­kuun alus­sa ko­ti­paik­ka­kun­nal­la.

Hiih­to­jouk­kueen maas­ta­pois­tu­mis­tes­tauk­ses­sa on to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut on tes­tat­tu vie­rai­lun ai­ka­na yh­teen­sä 4 ker­taa, myös maa­han tul­les­sa, 3 aiem­paa tes­tiä on ol­lut ne­ga­tii­vi­sia. Tar­tun­nan läh­de ei ole tie­dos­sa. Tar­tun­ta on saa­tu il­mei­ses­ti jo en­nen Suo­meen saa­pu­mis­ta, mut­ta itä­mi­sa­jan vuok­si nä­kyy tes­teis­sä vas­ta nyt. Tar­tun­ta ei ai­heu­ta ka­ren­tee­ne­ja Kai­nuus­sa.

Lue koko Kainuun soten 13.2.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronatilanne-perustasolla-yksi-uusi-tartunta-karanteenissa-olevalla-henkilolla-seka-yksi

Takaisin uutisiin