Kainuun koronaryppäässä yksi uusi tartuntatapaus

Kainuun koronaryppäässä yksi uusi tartuntatapaus

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na to­de­tus­ta laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on tä­hän men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 19 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 17 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa. Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee et­tä väl­te­tään lä­hi­kon­tak­te­ja ikäih­mis­ten kans­sa ku­lu­van vii­kon ai­ka­na ko­ko Kai­nuun alueel­la. 

Ku­lu­va viik­ko pal­jas­taa edel­li­sen vii­kon ai­kai­sen al­tis­tu­mi­sen tuo­mat tar­tun­nat, si­tä seu­raa­va viik­ko jat­ko­tar­tun­nat.

Lähikontaktin välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskin käyttäminen on tärkeää!

Lue koko Kainuun soten tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronaryppaassa-yksi-uusi-tartuntapapaus

Takaisin uutisiin