Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na 28.8. il­men­nees­tä laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on per­jan­tai­hin 4.9. men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 24 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 22 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa. 

Tors­tai-il­ta­na on saa­tu po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­tin tu­los Kuh­mon ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­tä. Oi­ree­ton hen­ki­lö on ol­lut työ­teh­tä­vis­sään vie­lä kes­ki­viik­ko­na ja käyt­tä­nyt työ­teh­tä­vis­sään asian­mu­kai­ses­ti suo­jai­mia. On epä­to­den­nä­köis­tä, et­tä mer­kit­tä­viä al­tis­tu­mi­sia oli­si ta­pah­tu­nut. Va­ro­toi­me­na kaik­ki mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet työn­te­ki­jät ja asiak­kaat tes­ta­taan per­jan­tai­na ja vas­tauk­set saa­daan sa­man päi­vän ai­ka­na. Kai­nuun so­te tie­dot­taa ti­lan­tees­ta uu­del­leen per­jan­tai­na klo 15 men­nes­sä.

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronaryppaassa-uusia-tartuntoja-kuhmon-kotihoidon-tyontekijalla-koronatartunta

Takaisin uutisiin