Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, kahdella Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, kahdella Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na 28.8. il­men­nees­tä laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on per­jan­tai­hin 4.9. men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 25 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 23 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa. Ko­ro­na­tes­tauk­sia on vii­kon ai­ka­na Kai­nuus­sa teh­ty en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon. 

Esiin tul­leen ko­ro­na­ryp­pään osal­ta ti­lan­ne on osit­tain hel­pot­ta­nut. Kuh­mon kau­pun­gin ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten jat­ka­mi­ses­ta tai pur­ka­mi­ses­ta teh­dään pää­tök­set sun­nun­tai­na ai­ka­na. 

Lue koko Kainuu soten tiedote:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronaryppaassa-uusia-tartuntoja-kahdella-kuhmon-kotihoidon-tyontekijalla-koronatartunta?fbclid=IwAR2rua6MeLST41zHq7ApapTZ-tXKHZnU3GJ9KU3WcQDYQ1LpPgVBcJaPy2A

Takaisin uutisiin