Kainun sote: Kainuun koronaryppäässä merkkejä rauhoittumisesta

Kainun sote: Kainuun koronaryppäässä merkkejä rauhoittumisesta

Kuh­mos­ta vii­me vii­kon per­jan­tai­na al­ka­nees­sa ko­ro­na­ryp­pääs­sä on merk­ke­jä rau­hoit­tu­mi­ses­ta. Kai­nuun pri­kaa­tin il­moit­ta­ma tar­tun­ta ja al­tis­tu­mi­nen liit­tyy sa­maan ryp­pää­seen. Kaik­ki al­tis­tu­neet on ta­voi­tet­tu ja oi­rei­set tes­tat­tu, tes­ti­tu­lok­set puut­tu­vat vie­lä muu­ta­mal­ta al­tis­tu­neel­ta.  Kuh­mos­sa per­jan­tai­na to­de­tus­ta laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on tä­hän men­nes­sä löy­ty­nyt 20 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 18 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa.  Al­tis­tu­nei­ta on kaik­kiaan noin 200. On to­den­nä­köis­tä, et­tä lop­pu­vii­kon ai­ka­na to­de­taan yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa.

Lue koko tiedote:

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronaryppaassa-merkkeja-rauhoittumisesta

Takaisin uutisiin