Joulun jälkeen Vuokatin matkailijoilla ilmennyt lisää tartuntoja

Joulun jälkeen Vuokatin matkailijoilla ilmennyt lisää tartuntoja

Ka­tin­kul­lan lo­ma­koh­tees­sa Vuo­ka­tis­sa jou­lun ja uu­den vuo­den ai­ka­na lo­mail­leil­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la hen­ki­löil­lä on to­det­tu usei­ta uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Sai­ras­tu­neet ovat jo pa­lan­neet ko­tiin, ja tie­dot on saa­tu sai­ras­tu­nei­den ko­ti­paik­ka­kun­tien tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­tä.

Kainuun sote muistuttaa, että lo­mien­kin ai­ka­na tu­lee nou­dat­taa oh­jei­ta se­kä ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tei­hin.

Lue koko Kainuun soten 6.1. tiedote täältä.

 

Takaisin uutisiin