Jäädytysajo on aloitettu Oulujoella

Jäädytysajo on aloitettu Oulujoella

Oulujoen jäädytysajot on aloitettu. Jäädytysajo aloitetaan, kun pakkasta on riittävästi jääkannen muodostumiseen ja vesi on riittävän kylmää. Oulujoen veden lämpötila on ollut viime päivinä  0,1–0,3-asteista. Jäädytysajolla pyritään edesauttamaan yhtenäisen jääkannen syntyminen jokeen. Jääkansi estää jäähyytymän eli supon muodostumista. Suppo voisi rajoittaa joen virtaamaa voimakkaasti, mikäli se pääsee muodostamaan jääpatoja. Yhtenäisen jääkannen alla virtaava vesi pysyy plusasteisena.

Jäähyytymää eli suppoa alkaa muodostua helposti, jos jokiveden lämpötila on nollassa tai sen alapuolella ja joessa ei ole jääkantta. Lumisateella lumikiteet eivät tällöin sula osuessaan veteen, vaan jäätyvät. Sen jälkeen jäätyneet kiteet alkavat kiinnittyä toisiinsa muodostaen veteen jäähyytymää eli suppoa. Jäähyytymä tarttuu helposti kiinni ranta- ja pohjakiviin sekä vesivoimalaitosten metalliosiin estäen veden virtauksen ja nostaen vedenpintaa.

”Jäädytysajoa jatketaan, kunnes Oulujokeen on syntynyt kestävät ja riittävän peittävät yhtenäiset jääkannet. Jää voi joessa kuitenkin olla pitkään vaarallisen ohutta”, kertoo Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstelystä vastaava Mikael Heikkilä Fortumilta.
 

Vedenpintojen vaihtelu jokialueilla voi olla tulevana talvena tavanomaista suurempaa

Vesivoimatuotannon suurin tarve ajoittuu normaalisti talviajalle, jolloin vesistön luontainen virtaama on alhaisimmillaan. Joen säännöstelyllä pyritään varmistamaan vesivoiman tuotanto silloin, kun sähköntarve on suurin ja tämä voi aiheuttaa pinnankorkeuksiin enemmän vaihtelua kuin aikaisempina talvina.

Säännöstellyillä järvillä vedenpinnat saattavat laskea talven aikana totuttua alemmaksi tavanomaista aikaisemmin. Tulevan kevään ja kesän pinnankorkeuksiin vaikuttavat sähköjärjestelmän tarpeet ja kevättulvan suuruus.

Oulujärven pinnankorkeus on nyt NN+ 122,49 m, joka on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 6 senttimetriä matalammalla. Hyrynsalmen reitillä Vuokkijärven pinnankorkeus on nyt NN+ 188,43 m ja Kiantajärven NN+ 198,58 m. Vuokkijärven pinnankorkeus on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa 33 senttimetriä ja Kiantajärven 30 senttimetriä matalammalla. Kianta- ja Vuokkijärvi ovat saaneet jääpeitteen 21.11.2022.

Vesivoimalaitosten huollot vaikuttavat vedenpinnan korkeuksiin ja juoksutuksiin

Jäädytysajojen aikana suoritetaan samalla vesivoimalaitosten huoltotöitä. Huoltoja pyritään ajoittamaan niin, että ohijuoksutusten tarve olisi mahdollisimman vähäinen pakkaskaudella. Ohijuoksutustarve määräytyy säännöstelyn ja sähkön riittävyyden sekä sähköjärjestelmän vaatiman säätökyvyn tarpeen mukaan.

Pidemmät huollot Utasen ja Pyhäkosken vesivoimalaitoksilla pyritään saamaan valmiiksi ennen joulua. Sydäntalvella suoritetaan lyhyitä kausihuoltoja.


Lisätietoja:
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, puh. 050 453 2857

Takaisin uutisiin