Hyvää Kalevalan päivää ja suomalaisen kulttuurin päivää!

Hyvää Kalevalan päivää ja suomalaisen kulttuurin päivää!

Hyvää Kalevalan päivää ja suomalaisen kulttuurin päivää!

Kalevalan päivänä julkaistiin Kainuun kulttuuriohjelma. Ohjelmalla halutaan vahvistaa Kainuun kulttuurin näkyvyyttä, lisätä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia asukkaille ja luoda uusia mahdollisuuksia kulttuuritoimijoille.

”Ohjelma sai alkunsa kulttuuritoimijoiden aloitteesta, haluttiin uudenlaista tiekarttaa eteenpäin pandemian kurimuksesta. Talven aikana kulttuuriohjelmaa on ollut laatimassa lähes 70 kulttuuritoimijaa”, kertoo Minna Komulainen Kainuun liitosta. Taiteen ja kulttuurin merkitys niin asukkaiden pitovoiman kuin vetovoiman kannalta Kainuussa on merkittävä. Kulttuuri vahvistaa kainuulaista kotiseutuidentiteettiä. Kulttuuriohjelma katsoo vuoteen 2025 asti ja luo askelmerkit yhteisille toimille tuleville vuosille. Kainuun kulttuuriohjelman laatiminen on toteutettu Spotlit-hankkeen tukemana.

Ohjelman kulttuurilupaukset tukevat hyvinvointia, luovien alojen työmahdollisuuksia ja kulttuurivientiä

Kulttuuriohjelma sisältää visioita ja lupauksia Kainuun kulttuurin ja taiteen tulevaisuudesta.

Ohjelmassa on kolme kantavaa teemaa ja visiota:

  1. taiteesta ja kulttuurista kainuulaisten hyvinvointia ja pitovoimaa;
  2. taiteesta ja kulttuurista työtä ja vetovoimaa Kainuuseen sekä
  3. kainuulainen taide, kulttuuri ja luova osaaminen maailmalle.

Kulttuurihyvinvointia suunnitellaan tuettavaksi mm. tunnistamalla kulttuurin merkitys alueen elinvoimaisuudelle, osaamisen vahvistamisella, työskentely- ja esitystiloilla, kulttuurin näkyvyyden lisäämisellä, edunvalvonnalla sekä tukemalla erilaisten yleisöjen mahdollisuutta kokea kulttuuria useammin, saavutettavammin ja monipuolisemmin.

Luovien alojen työmahdollisuuksien ja vetovoiman luomiseksi Kainuuseen ehdotetaan residenssitoiminnan kehittämistä, osaamisen edistämistä, työskentelytilojen ja esitystilojen löytämistä, yhteistyön kehittämistä, kokeiluita.

Kainuulaisen osaamisen vienti maailmalle nousee myös kulttuuriohjelmassa esiin. Ohjelmassa ehdotetaan taiteilijoiden mahdollisuuksien vahvistamista, kansainvälistymisosaamisen kehittämistä, kansainvälisten verkostojen rakentamista, yhteismarkkinointia sekä taiteen ja kulttuurin digitaalisia jakelumahdollisuuksia.

Kulttuuriohjelman työn tuloksena syntyneitä ja määriteltyjä toimenpiteitä edistetään yhdessä ja yhteistyössä toimijaverkoston kesken ohjelmakauden aikana. ”Toimijoiden tueksi on tehty kulttuurin oma markkinointisuunnitelma, joka toimii konkreettisena työkaluna Kainuun taide- ja kulttuuritarjonnan viestinnässä”, sanoo Minna Komulainen. Kulttuuriohjelman toteuttamista alkaa tukemaan uusi Kulttuuri-Kainuu -hanke, joka sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 165 000 €. ”Ohjelman toteuttajiksi tarvitaan mukaan kaikkia taiteen ja kulttuurin tekijöistä aina alan tukijoihin ja yleisöön”, sanoo aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas Kainuun liitosta.

Kulttuurin löydettävyys iso haaste niin asukkailla kuin matkailijoilla

Kainuun kulttuurin suurimpia esiin nousseita haasteita oli kulttuurin saavutettavuus, sillä tapahtumia, taiteilijoita tai kulttuuritoimijoita ei oikein löydetä. Digitaalisten kanavien kehittäminen nähtiin tärkeänä kehittämistoimena. Kainuun kulttuurin kattavammaksi esiintuomiseksi samoin kuin yleisen Kainuu tiedon tarjoamiseksi Kainuun liitto uudisti Kainuu.fi -sivuston, joka avataan Kalevalan päivänä. Kainuu.fi-sivuilla on huomioitu eri kohderyhmät tarjoamalla tietoa niin asukkaille, matkailijoille, osaajille kuin medialle. Sivuilta löytyy mm. usein haettu Nälkämaan laulu, Kainuun kunnat, matkailualueet, koulut, kirjastot, sotepalvelut, harrastus-, ulkoilumahdollisuuksia kootusti moneen makuun. Verkkosivu-uudistuksen visuaalinen ilme noudattaa Kainuun brändi-ilmettä ja se on toteutettu Kainuun aluemarkkinointi-hankkeen tuella. Uuden Kainuu.fi-sivuston on toteuttanut Digi- ja mainostoimisto Höyry ja ulkoasun on suunnitellut Avidly. Kieliversiot englanti ja venäjä avataan kevään aikana.

Kulttuuriohjelma: kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/kulttuuri-kainuu

Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Minna Komulainen, Kainuun liitto, minna.komulainen@kainuunliitto.fi, puh. 044 410 0726

 

Takaisin uutisiin