Hallinto-oikeus piti voimassa KaiCell Fibers Oy:lle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

Hallinto-oikeus piti voimassa KaiCell Fibers Oy:lle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

Hallinto-oikeus piti voimassa KaiCell Fibers Oy:lle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

Vaasan hallinto-oikeus on julkaissut tänään päätöksen Kaicell Fibers Oy:n ympäristöluvasta. Hallinto-oikeus on hylännyt luvasta tehdyt valitukset. 

"Päätös on merkittävä askel Paltamon ja koko Kainuun elinvoimalle ja tulevaisuudelle", iloitsee Paltamon kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi. 

Lainaus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä (s. 156):

"Lopputulos ympäristöluvan ja vesitalousluvan myöntämisen edellytyksistä sekä täytäntöönpanoa koskevien vaatimusten osalta

Kun edellä lausutun lisäksi otetaan huomioon hakemuksessa onnettomuustilanteista ja niiden vaikutuksista esitetyt arviot, KaiCell Fibers Oy:n hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta ei toiminnalle asetetut lupamääräykset ja sijaintipaikka huomioon ottaen aiheudu terveyshaittaa, vedenhankinnan tai tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista, kohtuutonta rasitusta tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Näin ollen ympäristönsuojelulain 11 §:n ja 49 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet. Myös vesitalousluvan myöntämisen edellytykset ovat edeltä tästä päätöksestä ilmenevin perustein täyttyneet. Aluehallintoviraston päätöksen muuttamiseen muutoin kuin ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla ei hallinto-oikeudelle tehtyjen valitusten johdosta ole syytä, eikä aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle tai keskeyttämiselle ole ilmennyt perusteita.”

Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Lisätietoja
Pasi Ahoniemi
kunnanjohtaja
044 750 0001
pasi.ahoniemi@paltamo.fi

Takaisin uutisiin