Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2020 alkavalle kaudelle

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2020 alkavalle kaudelle

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2020 alkavalle kaudelle

Hakuaika on 16.- 27.3.2020. Esiopetus alkaa ti 18.8.2020.


Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

UUSIEN HAKIJOIDEN ja heidän, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto- tai tarve muuttuu, on toimitettava hakemus 27.3.2020 mennessä.

Lapselle, jolla on tällä hetkellä voimassa oleva hoitopaikkasijoitus ja tarve jatkuu samanlaisena 1.8.2020 jälkeen, ei tarvitse täyttää uutta hakemusta.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevista lapsista on täytettävä myös varhaiskasvatushakemus.

Uuden hoitopaikan hakeminen tapahtuu sähköisesti tai paperilomakkeella. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.


Sähköisen palvelun on käytettävissä osoitteessa www.paltamo.fi -> varhaiskasvatus ja opetus. Mikäli sähköisessä palvelussa ilmenee ongelmia, pyydämme ilmoittamaan ongelmasta hannele.karppinen@paltamo.fi

Mikäli ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, paperilomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivulta lomakepankista tai niitä voi hakea varhaiskasvatuksen hoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta. Lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon tai osoitteella Paltamon kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Liitteet varhaiskasvatushakemukseen
Hakemuksen liitteet (esim. lääkärin lausunnot, selvitykset tuen tarpeesta) tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatustoimistoon.

Vuorohoitoa hakevien perheiden tulee toimittaa työnantajan selvitys vuorotyöstä ennen hoidon alkamista. Lomake löytyy kunnan nettisivulta lomakepankista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumisesta tiedotetaan koulun kautta myöhemmin kevään aikana.

Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta numeroista 044 288 5307 ja 044 288 5620  

Takaisin uutisiin