Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8. alkavalle toimikaudelle

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8. alkavalle toimikaudelle

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8. alkavalle toimikaudelle

Hakuaika on 14. - 25.3.2022.
Esiopetus alkaa ke 17.8.2022.


Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Uusien hakijoiden ja heidän, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto- tai tarve muuttuu, on toimitettava hakemus 25.3.2022 mennessä.

Lapselle, jolla on tällä hetkellä voimassa oleva hoitopaikkasijoitus ja tarve jatkuu samanlaisena 1.8.2022 jälkeen, ei tarvitse täyttää uutta hakemusta.

Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevasta lapsesta on täytettävä myös varhaiskasvatushakemus.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin vuonna 2017 syntyneiden lasten perheitä.

Uuden hoitopaikan hakeminen tapahtuu sähköisesti tai paperilomakkeella. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.
Sähköinen palvelu on käytettävissä osoitteessa www.paltamo.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus Mikäli sähköisessä palvelussa ilmenee ongelmia, pyydämme ilmoittamaan ongelmasta hannele.karppinen@paltamo.fi

Mikäli ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, paperilomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivulta lomakepankista tai niitä voi hakea varhaiskasvatuksen hoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta. Lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon osoitteella Paltamon kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Liitteet varhaiskasvatushakemukseen

  • Hakemuksen liitteet (esim. lääkärin lausunnot, selvitykset tuen tarpeesta) tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatustoimistoon.
  • Vuorohoitoa hakevien perheiden tulee toimittaa työnantajan selvitys vuorotyöstä ennen hoidon alkamista. Lomake löytyy kunnan nettisivulta lomakepankista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu koulujen kautta.

Lisätietoja voi kysyä varhaiskasvatustoimistosta numeroista 044 288 5307 / 044 288 5620.

Takaisin uutisiin