Hakeminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä koululaisen vuorohoitoon 1.8.2021 alkavalle hoitokaudelle

Hakeminen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen sekä koululaisen vuorohoitoon 1.8.2021 alkavalle hoitokaudelle

Hakuaika on 15.- 25.3.2021. 

Esiopetus alkaa ti 17.8.2021.

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

UUSIEN HAKIJOIDEN ja heidän, joilla varhaiskasvatuksen toimintamuoto- tai tarve muuttuu, on toimitettava hakemus 25.3.2021 mennessä. Lapselle, jolla on tällä hetkellä voimassa oleva hoitopaikkasijoitus ja tarve jatkuu samanlaisena 1.8.2021 jälkeen, ei tarvitse täyttää uutta hakemusta. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevasta lapsesta on täytettävä myös varhaiskasvatushakemus. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu koulujen kautta. Koululaisen vuorohoitoa haetaan varhaiskasvatushakemuksella.

Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ilmoittautumisesta tiedotetaan myöhemmin vuonna 2016 syntyneiden lasten perheitä.

Uuden hoitopaikan hakeminen tapahtuu sähköisesti tai paperilomakkeella. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.
Sähköiseen palveluun pääset  tästä linkistä. Mikäli sähköisessä palvelussa ilmenee ongelmia, pyydämme ilmoittamaan ongelmasta hannele.karppinen@paltamo.fi

Mikäli ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, paperilomakkeen voi tulostaa kunnan nettisivulta lomakepankista tai niitä voi hakea varhaiskasvatuksen hoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta. Lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon osoitteella Paltamon kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Liitteet varhaiskasvatushakemukseen
Hakemuksen liitteet (esim. lääkärin lausunnot, selvitykset tuen tarpeesta) tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatustoimistoon.

Vuorohoitoa hakevien perheiden tulee toimittaa työnantajan selvitys vuorotyöstä ennen hoidon alkamista. Lomake löytyy kunnan nettisivulta lomakepankista.

Lisätietoja voitte kysyä varhaiskasvatustoimistosta numeroista 044 288 5307 / 044 288 5620 sekä osoitteesta www.paltamo.fi             

Paltamossa 16.2.2021                                                                            Sivistysjohtaja

Takaisin uutisiin