Haemme projektipäällikköä

Haemme projektipäällikköä

Haemme projektipäällikköä

Haemme projektipäällikköä Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hankkeeseen ajalle 1.11.2023 - 28.2.2025 (hankkeen toteutusaika voi jatkua myös tämän jälkeen mikäli hanke käynnistyy myöhemmin, aloitus sopimuksen mukaan).

Hankkeen pääasiallinen rahoitus (80%) tulee Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoittajaviranomaisena toimii Kainuun liitto. Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista ja toteutuksesta hankesuunnitelman mukaisesti. Tehtävänkuva sisältää yritysyhteistyötä, laajaa verkostotyötä, laskelmien, kartoitusten ja skenaarioiden laatimista, tilaisuuksien organisoimista, viestintää, verkkosivustojen ylläpitoa sekä hankehallinnollisia tehtäviä ja liikkumista myös alueen ulkopuolella (oman auton käyttö).

Vuosina 2021-2023 toteutetussa Investoi Paltamoon -hankkeessa tunnistettiin Paltamoon suunnitellun biotuotetehtaan oman tarpeen ylittävä uusiutuvan energian tuotanto (lämpö ja sähkö) sekä tuotannossa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuudet. Paltamon kunnan strategian ja Kainuun maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti Paltamoon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan sivuvirtojen jatkojalostus tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille tai alueelle sijoittuville yrityksille. Paltamon kehittyvät energiaratkaisut -hankkeen tavoitteena on mm. kartoittaa Paltamoon suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ylijäämälämmön ja sivuvirtojen hyödyntämistä. Hanke tuottaa vaihtoehtoiset ratkaisut kunnan kaukolämpö- ja jätevesien käsittelyratkaisuksi investointi- ja operointikustannuksineen, tarvittavine lupaprosesseineen ja aikatauluineen päätöksentekoa varten. Hanke edistää myös kuntaan sijoittuvia muita mahdollisia uusiutuvan energian tuotannon ja varastoinnin ratkaisuja ja investointeja. Hankkeella kartoitetaan näistä kiinnostuneita uusia yrityksiä ja edesautetaan investointien sijoittumista Paltamoon.

Hakijoilta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta yritysyhteistyöstä ja hankehallinnon osaamista sekä ymmärrystä uusiutuvan energian tuotannon ratkaisuista. Lisäksi tehtävässä katsotaan eduksi kokemus alueellisesta verkostoyhteistyöstä, kokemus julkishallinnon ja yritysrajapinnan yhteistyöstä, alueen tuntemus sekä hyvä englannin kielen taito. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kolme (3) kuukautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi todistus terveydentilastaan. Haastattetlut järjestetään Paltamon kunnantalolla.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta 23.10.2023 klo 16 mennessä. Hakuilmoitus löytyy täältä.

Lisätietoja:

Salla Korhonen, kehitysjohtaja
044 2885 660
salla.korhonen@paltamo.fi

Takaisin uutisiin