Haemme Paltamoon Korpitien kouluun ja Paltamon lukioon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen oppilaanohjauksen lehtoria

Haemme Paltamoon Korpitien kouluun ja Paltamon lukioon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen oppilaanohjauksen lehtoria

Haemme Paltamoon Korpitien kouluun ja Paltamon lukioon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen oppilaanohjauksen lehtoria

Haemme Paltamoon Korpitien kouluun ja Paltamon lukioon toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen oppilaanohjauksen lehtoria 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Samoissa tiloissa sijaitsevalla yläkoululla on 95 oppilasta ja Paltamon lukiossa on 48 opiskelijaa.

Oppilaanohjauksen lehtorin työnkuvaan kuuluu opetusta, henkilökohtaista ohjausta ja yhteydenpitoa eri sidosryhmiin. Ohjaustyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa ja oppilaanohjauksen lehtori osallistuu oppilashuoltotyöhön ja oppivelvollisuuslakiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen. Tehtävään voi kuulua myös muita opetukseen liittyviä tehtäviä esim. sijaisena toimiminen tarvittaessa.

Tehtävän merkityksellinen hoitaminen edellyttää organisointikykyä, itseohjautuvuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, koulutusjärjestelmien tuntemusta sekä kykyä ohjata, motivoida ja tukea nuoria opiskelussa ja jatko-opiskelupaikkojen löytämisessä. Eduksi katsotaan hakijan kiinnostus kouluhallinnon tehtäviin.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on OVTES:n mukaan. Kelpoisuus virkaan määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Virkaan valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan Kuntarekryn kautta 14.9.2023 klo 12.00 mennessä. Kuntarekryn hakuilmoitus löytyy täältä.
Haastattelut järjestetään viikolla 38.

Lisätietoja

Korpitien koulun ja Paltamon lukion rehtori Eija Kurkinen-Kauppila,
p. 044 2885 426,
eija.kurkinen-kauppila@paltamo.fi
Sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori Helena Hynynen
p. 044 2885 400
helena.hynynen@paltamo.fi

www.paltamo.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/korpitien-koulu

Takaisin uutisiin