Fortum toteuttaa Kalasydän-kalatien Leppikosken vesivoimalaitokselle Paltamoon

Fortum toteuttaa Kalasydän-kalatien Leppikosken vesivoimalaitokselle Paltamoon

Fortum toteuttaa Oulujoen vesistössä vuoden 2021 aikana padon ohitusratkaisun Leppikosken voimalaitokselle Hyrynsalmen reitille. Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio kalankulun mahdollistamiseksi vaellusesteen yli.

Fortumin tavoitteena on järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä, joka on yksi kansallisen kalatiestrategian kärkikohteista. Hyrynsalmen reitin kohteet ovat Oulujoen vesistössä ainoat kalatiestrategiaan kalatalousviranomaisten nimeämät kärkikohteet kalojen vaellusmahdollisuuden palauttamiselle. Jotta kalatiestä on hyötyä vaelluskalakantojen vahvistamisessa, tarvitaan elin- ja lisääntymisalueita, joille kalat vaeltavat.

Leppikosken yläpuolelle laskevista sivujoista löytyy taimenkannan elinkierrolle välttämättömiä elin- ja lisääntymisympäristöjä yhteensä noin 26 hehtaaria. Tulemme vuoden 2021 aikana myös kunnostamaan lisää vaelluskalojen elinympäristöjä Leppikosken yläpuolella sijaitseviin Torvenkoskeen ja Tolosenjokeen. Lisäksi teemme Hyrynsalmen reitille järvitaimenen pienpoikasistutuksia, joilla pyritään leimauttamaan taimenia Emäjokeen ja näin vahvistamaan luonnonkiertoa.

”Olemme sitoutuneet vaelluskalakantojen vahvistamiseen ja toteuttaneet jo pitkään Oulujoen vesistössä erilaisia hankkeita kuten elinympäristöjen kunnostuksia ja vaelluskalojen ylisiirtoja kutualueille. Leppikosken voimalaitosympäristö on tiiviisti rakennettuna haastava kohde, mutta rakenteeltaan kevyt Kalasydän voidaan sinne asentaa. Lisäksi Kalasydän saadaan asennettua nopeasti, ja tavoitteena onkin, että jo ensi syksynä Oulujärven järvitaimenella on mahdollisuus vaeltaa padon yläpuolisille kutualueille”, sanoo Fortumin ympäristöpäällikkö Susanna Hyrkäs. 
 

Pitkäjänteinen kalakantojen vahvistaminen onnistuu paikallisella yhteistyöllä

Kalasydän on ollut käytössä voimalaitosolosuhteissa Kemijoella Taivalkosken vesivoimalaitoksella sekä Ruotsissa. Kalasydän on kelluva ja liikuteltava järjestelmä, minkä ansiosta sen optimaalinen sijainti voidaan etsiä testaamalla ja näin parantaa kalojen vaellusta padon ohi.

”Olemme innoissamme mahdollisuudesta käyttää Kalasydäntä uudessa paikassa. Kahden kesän käyttökokemukset Kemijoelta ja Ruotsista osoittavat, että Kalasydän on toimiva vaellusratkaisu rakennetuille joille”, toteaa Kalasydän Oy:n Mika Sohlberg.

Fortum on keskustellut Hyrynsalmen reitin vaellusratkaisusta paikallisten sidosryhmien, muun muassa kalakantojen hoidosta vastaavien osakaskuntien, kanssa. Kalasydän tulee Paltamon I ja Paltamon II osakaskuntien hallitsemille vesialueille.

”Leppikosken voimalaitokselle nousee joka vuosi sukukypsiä järvitaimenia. Hienoa, että pääsemme nyt alkuun kalan kulun auttamisessa ja voimme testata nousijoiden todellista määrää sekä määrän kehittymistä Kalasydämen käyttövuosien myötä. Teemme positiivisin odotuksin työtä yhteisen tavoitteen eteen yhdessä Fortumin kanssa”, kertoo Paltamon I kalaveden osakaskunnan Raimo Kantola.

Hyrynsalmen reitillä on tehty havaintoja erittäin uhanalaisesta jokihelmisimpukasta eli raakusta. Taimen on raakun lisääntymiselle välttämätön isäntäkala. Järvitaimenen vahvistunut luonnonkierto saattaisi elvyttää myös Hyrynsalmen reitin raakkukantaa. 

Fortum on sitoutunut useisiin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, jotka sisältävät tavoitteen toteuttaa konsernitasolla luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkittäviä vapaaehtoisia toimenpiteitä. Leppikosken Kalasydän on yksi näistä vapaaehtoisista luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä.

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:
Susanna Hyrkäs, ympäristöpäällikkö, Fortum, susanna.hyrkas@fortum.com, puh. 040 158 1825
Mika Sohlberg, Kalasydän Oy, puh. 050 010 3344
Raimo Kantola, Paltamon I kalaveden osakaskunta, puh. 040 538 0078
 

Lue lisää:
https://www.fortum.fi/mukana-kalan-vaelluksella

 

Takaisin uutisiin