Ehkäise tonttijohtojen ja vesimittareiden jäätyminen

Ehkäise tonttijohtojen ja vesimittareiden jäätyminen

Ehkäise tonttijohtojen ja vesimittareiden jäätyminen

Riittämättömästi suojatut vesiputket ja mittarit jäätyvät helposti pakkasella. Jäätyminen voi aiheuttaa vesivuodon kiinteistölle. Talven pakkasiin ja lauhtumisiin kannattaa varautua suojaamalla vesimittarit ja tonttijohdot kylmältä. Myös viemäreiden toimivuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Vesimittareiden ja putkistojen jäätymisen estämiseksi vesimittarin on oltava lämpimässä tilassa, laitetilan ovi on suljettuna ja ilmanvaihtokanavista ei saa päästä kylmää ilmaa laitetilaan. Tonttijohdon jäätyminen voidaan estää eristämällä putkistot tai juoksuttamalla vettä hanasta pienellä virtauksella (virtaus estää veden hyytymisen ja jäätymisen). Lisäksi on huomioitava, että talon ulkopuoliset talojohdot ovat eristetty asianmukaisesti. Tämä on huomioitava etenkin, jos peittosyvyys putkistolla on alle 2 metriä ja ne sijaitsevat auratuilla kulkureiteillä.

Varotoimenpiteistä kannattaa huolehtia ajoissa turhien kustannusten ja vedenjakelukatkosten välttämiseksi, sillä kiinteistöt maksavat itse vesimittareiden ja tonttijohtojen jäätymisestä aiheutuvat kustannukset. Mikäli vesimittari ja/tai vesijohto on päässyt jäätymään tilaa yksityinen putkiliike sulattamaan putkia ja ilmoita jäätymisestä heti virka-aikana (ma-to 7–15.30, pe 7–13.45) rakennusmestarille p. 044 2885 512 ja virka-ajan ulkopuolella Vesilaitoksen päivystysnumeroon p. 044 2885 510.

Vain Paltamon kunnan vesihuoltolaitos saa vaihtaa vesimittarin. Myös tonttijohdon sulkeminen pitää sopia vesihuoltolaitoksen kanssa.

Takaisin uutisiin