Avoin portfoliohaku julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Paltamon uudelle kunnantalolle

Avoin portfoliohaku julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Paltamon uudelle kunnantalolle

Avoin portfoliohaku julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Paltamon uudelle kunnantalolle

Paltamon kunta järjestää portfoliohaun taiteilijoille Paltamon uuteen kunnantaloon hankittavasta taiteesta. Julkisen taideteoksen tekijää haetaan avoimella portfoliohaulla, joka on avoinna 20.3. – 21.4.2023. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen suora teostilaus.

Taideteokset voivat sijoittua kunnantalon aulaan, kahvioon ja/tai rakennuksen ulkopuolelle (ei ulkoseiniin), joissa mahdollisimman monet talon käyttäjistä pääsevät taidetta kokemaan. Taiteilijoita kannustetaan erityisesti pohtimaan hirsiseinien huomioimista sekä luonnonvalon ja eri tarkastelusuuntien ja -korkeuksien mahdollisuuksia teoksen suunnittelussa.

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään sekä perustelun osallistumiselle. Portfoliohaku on avoinna 20.3.–21.4.2023. Haku päättyy 21.4.2023 klo 15.

Taiteilijavalinta luonnostilaukseen tehdään portfoliohaun mukaisesti taiteilijan aiemman tuotannon ja lähetetyn perustelutekstin pohjalta. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijatyöryhmä. Toteutettavan teoksen kokonaisbudjetti on 25 000–50 000 € riippuen Taiteen edistämiskeskuksen Taiken avustuspäätöksestä. Teoksen suunnitellaan valmistuvan tammikuussa 2024.

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla.

Tärkeimpinä kriteereinä valinnassa ovat teoksen tyylin ja tekniikan soveltuvuus kunnantalon julkiseen tilaan sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti ja yhteistyössä tilaajan kanssa. Eduksi katsotaan kokemus vastaavista kohteista, kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen teosprosessissa, kiinnostus kuntalaisten osallistavuuteen ja taiteilijan/taiteilijaryhmän yhteys Kainuuseen.

Valinnan tekee valintaraati, johon kuuluvat Paltamon kunnasta kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, viestintäsuunnittelija, palvelusihteeri, kunnanhallituksen jäseniä ja Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija.

Lue hakuohjeet täältä

Lisätietoja:
Minna Härkönen
viestintäsuunnittelija, kulttuurivastaava
minna.m.harkonen@paltamo.fi
044 750 0998
 

Takaisin uutisiin