Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Omatoimikirjaston säännöt

Paltamon kunnan kirjaston käyttösäännöt 17.12.2018 alkaen, voimassa toistaiseksi.

  1. Omatoimikirjastossa voi käydä normaalien aukioloaikojen lisäksi. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Kainet-kirjastokimpan kirjastokortilla ja Kainet-verkkokirjaston tunnusluvulla.  Tunnusluvun saa kirjastosta.  Käyttöoikeutta myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty tunnusluku, jota käytetään myös mm. verkkokirjastossa.

 

  1. Alle 15-vuotiaat voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajansa kanssa.  Kirjastokortti on henkilökohtainen, mutta huolettavan omatoimikirjaston käytöstä vastaa huoltaja

 

  1. Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata aineistoa automaatilla. Varatun aineiston voi noutaa varaushyllystä saapumisilmoituksen mukana tulleen varausnumeron perusteella. Jos lainauksessa on ongelmia, asiakas on velvollinen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa. Asiakas on siihen saakka vastuussa kirjastokortilleen rekisteröidystä aineistosta.

 

  1. Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi maksujen maksaminen, uuden kirjastokortin hankinta, tulostus ja kopiointi sekä kuntosaliasiointi.

 

  1. Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Paltamon kunnankirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä.  Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä sekä henkilökunnan paikallaolosta ilmoitetaan kuulutuksella. Henkilökunnan poistuessa ja kirjaston siirtyessä omatoimitilaan, kaikkien asiakkaiden on poistuttava ja kirjauduttava sisään kirjastokortilla ja tunnusluvulla voidakseen käyttää omatoimikirjastoa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä.  Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

 

  1. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella.  Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista.  Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

 

  1. Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (1247/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Paltamon kunnankirjaston kanssa.

 

  1. Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.

 

  1. Henkilökunnan ollessa paikalla kirjastot palvelevat tavalliseen tapaan.