Palaute

Vapaa-aikatoimen yleis- ja kohdeavustukset

KH §148 27.5.2019

Yleisavustukset 2019

Yleisavustukset on tarkoitettu paltamolaisille yhdistyksille lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan tuottamiseen. Yleisavustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys. 

Yleisavustuksen perusteena käytetään ohjattuja harjoituksia tai kerhoja. Ohjatussa harjoituksessa/kerhossa on oltava vähintään viisi (5) osallistujaa ja vähintään yksi (1) ohjaaja. 

Pääpaino harrastustoiminnan tukemisessa on lasten harrastusten tukeminen. Lasten ja nuorten (0-18 v.) harrastuskerrasta maksetaan yleisavustusta 8 euroa/kerta ja aikuisten harrastustoiminnasta 4 euroa/kerta.

Yhden ryhmän harjoituksia tuetaan korkeintaan kaksi (2) kertaa viikossa, kahtena eri päivänä. Tuettavan, ohjatun harrastuskerran on oltava vähintään yhden tunnin mittainen. Yhdistykset voivat periä maksua osallistujilta. 

Yleisavustuksiin varataan noin 6000 euroa vuodelle 2019.

Harjoituksista on pidettävä harjoituskirjanpitoa, josta on käytävä ilmi harrastuksen aihe/toiminta, milloin harjoitus on pidetty ja ketä harjoituksissa on ollut mukana. Harjoituskirjanpidosta on koottava tiedot ala- ja täysi-ikäisten lukumääristä. 

Yleisavustusta haetaan 17.1.2020 klo 15.00 mennessä.  Tammikuussa haetaan 1.7.2019 - 31.12.2019 avustukset. Harjoituskirjanpidon perusteella maksettavista yleisavustuksista päättää sivistysjohtaja. 

Avustukset maksetaan ainoastaan yhdistyksen tai järjestön tilille. Virheellisten tietojen antamisesta voidaan myönnetty palkkio jättää maksamatta tai periä jo maksettu avustus takaisin.

Mikäli yhdistys saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei yleisavustusta myönnetä.

Lomakkeet ja liitteet lomakepankissa

Hakemukset on toimitettava osoitteella:

Paltamon kunta
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Yleisavustus" 

Lisätietoja:
Anu Leinonen, liikuntavastaava
044 7500 738

Minna Härkönen, viestintäsuunnittelija
044 750 0998

Kohdeavustukset 2019

Kohdeavustusta voi hakea paltamolainen yhdistys tai yksityishenkilö kulttuuritoimessa taiteellisen tai musiikillisen julkaisun tekemiseen tai konsertin tai taidenäyttelyn järjestämiseen. Liikuntatoimen kohdeavustusta voi hakea esim. liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiseen tai kilpailutoimintaan. 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää vuodessa yksi avustus/henkilö, yhdistys tai yhdistyksen jaosto.

Kohdeavustuksiin varataan noin 3000 euroa vuodelle 2019.

Kohdeavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Kohdeavustusten käyttö raportoidaan viimeistään vuoden 2020 maaliskuussa tähän tarkoitetulla lomakkeella. 

Kohdeavustusten hakuaika kuluvalle vuodelle on 15.9. - 15.10.2019. 
Kohdeavustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Mikäli yhdistys tai henkilö saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei kohdeavustusta myönnetä.

Lomakkeet ja liitteet lomakepankissa

Hakemukset on toimitettava osoitteella:

Paltamon kunnanhallitus
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä "Kohdeavustus" 

Lisätietoja:
Anu Leinonen, liikuntavastaava
044 7500 738

Minna Härkönen, viestintäsuunnittelija
044 750 0998


Liikunta- ja kulttuuristipendit 2019

Kunnan liikunta- ja kulttuuristipendit jaetaan vuosittain itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Stipendillä palkitaan ensisijaisesti valtakunnallisesti menestyneitä paltamolaisia urheilijoita, ”vuoden liikuttajia/liikkujia” ja kulttuurihenkilöitä. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei palkita perättäisinä vuosina. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret. Stipendit voidaan myös jättää jakamatta.  

Kuntalaisia, järjestöjä ja urheiluseuroja pyydetään tekemään esityksensä 8.11.2019 klo 12.00 mennessä paltamolaisista palkittavista ehdokkaista vuodelle 2019.

Lomakkeita voi tulostaa alla olevista linkeistä tai hakea kunnanviraston aulasta.

Palautusosoite:
Paltamon kunnanhallitus

Kuoreen merkintä: ”liikunta- ja kulttuuristipendit”
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
tai sähköpostilla paltamon.kunta(at)paltamo.fi