Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute

Vapaa-aikatoimen yleis- ja kohdeavustukset

KH §103 23.4.2018

Yleisavustukset 2018

Yleisavustukset on tarkoitettu paltamolaisille yhdistyksille lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminnan tuottamiseen. Yleisavustuksen hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys. 

Yleisavustuksen perusteena käytetään ohjattuja harjoituksia tai kerhoja. Ohjatussa harjoituksessa/kerhossa on oltava vähintään viisi (5) osallistujaa ja vähintään yksi (1) ohjaaja. 

Pääpaino harrastustoiminnan tukemisessa on lasten harrastusten tukeminen. Lasten ja nuorten (0-18 v.) harrastuskerrasta maksetaan yleisavustusta 8 euroa/kerta ja aikuisten harrastustoiminnasta 4 euroa/kerta.

Yhden ryhmän harjoituksia tuetaan korkeintaan kaksi (2) kertaa viikossa, kahtena eri päivänä. Tuettavan, ohjatun harrastuskerran on oltava vähintään yhden tunnin mittainen. Yhdistykset voivat periä maksua osallistujilta. 

Yleisavustuksiin varataan noin 8500 euroa vuodelle 2018.

Harjoituksista on pidettävä harjoituskirjanpitoa, josta on käytävä ilmi harrastuksen aihe/toiminta, milloin harjoitus on pidetty ja ketä harjoituksissa on ollut mukana. Harjoituskirjanpidosta on koottava tiedot ala- ja täysi-ikäisten lukumääristä. 

Yleisavustuksia haetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa (10.6. ja 10.12. mennessä).  Kesäkuussa haetaan edeltävän joulu-toukokuun avustukset ja joulukuussa haetaan edeltävän kesä-marraskuun avustukset. Harjoituskirjanpidon perusteella maksettavista yleisavustuksista päättää sivistysjohtaja. 

Avustukset maksetaan ainoastaan yhdistyksen tai järjestön tilille. Virheellisten tietojen antamisesta voidaan myönnetty palkkio jättää maksamatta tai periä jo maksettu avustus takaisin.

Mikäli yhdistys saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei yleisavustusta myönnetä.

HUOM! Joulukuussa 2018 hakuaikaa 4.12. saakka.

Kohdeavustukset 2018

Kohdeavustusta voi hakea paltamolainen yhdistys tai yksityishenkilö vapaa-aikatoimen toimialueeseen liittyvään toimintaan kuten esimerkiksi kulttuuritoimessa taiteellisen tai musiikillisen julkaisun tekemiseen tai konsertin tai taidenäyttelyn järjestämiseen. Liikuntatoimen kohdeavustusta voi hakea esim. liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämiseen tai kilpailutoimintaan. 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää vuodessa yksi avustus/henkilö, yhdistys tai yhdistyksen jaosto.

Kohdeavutuksiin varataan noin 3000 euroa vuodelle 2018.

Kohdeavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Kohdeavustusten käyttö raportoidaan viimeistään vuoden 2019 maaliskuussa tähän tarkoitetulla lomakkeella. 

Kohdeavustusten hakuaika kuluvalle vuodelle on 15.8. - 15.9.2018. 
Kohdeavustusten myöntämisestä päättää kunnanhallitus. Mikäli yhdistys tai henkilö saa samaan toimintaan muuta avustusta kunnalta, ei kohdeavustusta myönnetä.

Lomakkeet ja liitteet lomakepankissa

Hakemukset on toimitettava osoitteella:

Paltamon kunnanhallitus/sivistyspalvelut
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
Kuoreen merkintä ”Vapaa-aikatoimen avustus” tai "Kohdeavustus" 

Lisätietoja:
Anu Leinonen, liikuntavastaava
044 7500 738
Helena Hynynen, sivistysjohtaja 
044 2885 400


Liikunta- ja kulttuuristipendit 2018

Kunnan liikunta- ja kulttuuristipendit jaetaan vuosittain itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Stipendillä palkitaan ensisijaisesti valtakunnallisesti menestyneitä paltamolaisia urheilijoita, ”vuoden liikuttajia/liikkujia” ja kulttuurihenkilöitä. Pääsääntöisesti samaa henkilöä ei palkita perättäisinä vuosina. Palkitsemisessa huomioidaan erityisesti nuoret. Stipendit voidaan myös jättää jakamatta.  

Kuntalaisia, järjestöjä ja urheiluseuroja pyydetään tekemään esityksensä 9.11.2018 klo 15.00 mennessä paltamolaisista palkittavista ehdokkaista vuodelle 2018.
Lomakkeita voi tulostaa alla olevista linkeistä tai hakea kunnanviraston aulasta.

Palautusosoite:
Paltamon kunnanhallitus/sivistyspalvelut
Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
tai sähköpostilla neuvonta(at)paltamo.fi