Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Kausi-influenssarokotukset ilman ajanvarausta vielä ti 26.11. ja 3.12. klo 8.30-15.30

21.11.2019

Paltamossa kausi-influenssarokotuksen voi ottamassa ilman ajanvarausta vielä tiistaina 26.11. ja 3.12.2019 klo 8.30 - 15.30 Pal­ta­mon per­he­kes­kuksen neuvolassa os. Sal­me­lan­ku­ja 2B.
 
Il­man ajan­va­raus­ta ole­vien inf­luens­sa­ro­ko­tus­päi­vien jäl­keen ajan­va­raus www.oma­so­te.kai­nuu.fi pal­ve­lun kaut­ta.
 
Mak­sut­to­maan inf­luens­sa­ro­ko­tuk­seen ovat oi­keu­tet­tu­ja
 
- Kaik­ki 6 kuu­kau­den - 6 vuo­den ikäi­set lap­set
- Kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet
- Ras­kaa­na ole­vat nai­set
- Sai­rau­ten­sa tai hoi­ton­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat hen­ki­löt
- So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon se­kä lää­ke­huol­lon hen­ki­lös­tö
- Va­ka­val­le inf­luens­sal­le alt­tii­den hen­ki­löi­den lä­hi­pii­ri
- Va­rus­mies­pal­ve­luk­sen aloit­ta­vat mie­het ja va­paaeh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen aloit­ta­vat nai­set
 
Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat voi­vat ot­taa ro­ko­tuk­sen omal­la kus­tan­nuk­sel­laan. Inf­luens­sa­ro­kot­teen re­sep­ti­pyyn­nön voi lä­het­tää Oma­so­ten (https:\\oma­so­te.kai­nuu.fi) kaut­ta ter­vey­sa­se­mal­le tai re­sep­tin voi pyy­tää soit­ta­mal­la omal­le ter­vey­sa­se­mal­le. Han­kit­tuaan ro­kot­teen ap­tee­kis­ta, voi tul­la ro­ko­tut­ta­maan it­sen­sä al­la mai­nit­tui­na ro­ko­tus­päi­vi­nä.
 
Hen­ki­löt, joil­la on pe­rus­sai­rau­den vuok­si käyn­ti hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la mar­ras­kuun ai­ka­na, saa­vat ro­kot­teen ky­sei­sel­lä käyn­nil­lä. Las­ten- ja äi­tiys­neu­vo­lan pii­ris­sä ole­vat, joil­la vas­taa­not­to­käyn­ti mar­ras­kuun ai­ka­na saa­vat ro­kot­teen neu­vo­lan ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta. Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pii­ris­sä ole­vat ot­ta­vat yh­teyt­tä omaan kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jaan saa­dak­seen ris­ki­ryh­mä inf­luens­sa­ro­kot­teen. Ko­ti­sai­raan­hoi­don pii­ris­sä ole­vat ro­ko­te­taan hoi­to­käyn­tien yh­tey­des­sä.
 
09.12.2019Kelan asiointipisteen avajaiset ma 9.12. klo 10 Paltamon pääkirjastolla
05.12.2019Kulttuuri- ja liikuntastipendien saajat 2019
05.12.2019Itsenäisyysjuhla 5.12. klo 13 Korpitien koululla
04.12.2019Kajaven Taustavoimaa-apurahat haettavissa
03.12.2019Kiehimä-kierrätysmyymälä, Kontiomäen kirjasto ja kirjastoauto kenkien liukuesteiden jakelupaikkoina
02.12.2019Koulukeskusrakennuksen työmaalla poikkeusjärjestelyjä tällä viikolla ja lähiviikkoina
02.12.2019Paltamon kunnan paperi- ja verkkolaskujen osoite muuttuu 15.1.2020 alkaen
02.12.2019Satutuokiot pääkirjastolla vielä 4.12. ja 11.12.
02.12.2019Korpikansa seikkailee Paltamossa 2.12. Koulukankaan koululla
29.11.2019Paltamon joulunavaus la 30.11. klo 15 Eino Leino -puistossa

Siirry arkistoon »