Yksinyrittäjän korona-avustus

Yksinyrittäjän korona-avustuksen hakeminen

Yksinyrittäjän korona-avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.  Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta 30.4.2020. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle,jos muut ehdot täyttyvät.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän korona-avustuksesta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

HUOM! Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen!

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjän työttömyysturvasta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

Voit hakea yksinyrittäjän korona-avustusta alla olevalla pdf-hakemuksella. Ennen lomakkeen täyttöä luethan hakuohjeet ja lomakkeen lopussa luetellut ehdot huolellisesti. Hakuohjeet yrittäjälle löytyvät sekä lomakkeelta että täältä.

Tallenna hakemuslomake omalle koneellesi ja muista tallentaa täyttämäsi tiedot! Lähetä täytetty lomake liitteineen sähköpostitse kunnan kirjaamoon, osoitteella: paltamon.kunta(at)paltamo.fi tai postitse, osoitteella Paltamon kunta / yksinyrittäjän korona-avustushakemus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Yksinyrittäjän korona-avustushakemus (täytettävä pdf-lomake)

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Salla Korhonen, 044 2885 660 tai salla.korhonen(at)paltamo.fi

Tietoa muista korona-avustuksista yrityksille löydät täältä