Ajankohtaista | Opisto | Kurssiohjelma | Ilmoittaudu | Kurssimaksut | Henkilökunta

Yleistä Paltamon kansalaisopistosta

Paltamon kansalaisopisto on Paltamon kunnan omistama ja valtion tukema aikuisoppilaitos. Toiminta-alueena ovat Paltamon ja Ristijärven kunnat. Opisto on perustettu v. 1965. Ristijärvellä opisto on aloittanut toimintansa v. 1967.    

Opetusministeriö vahvistaa vuosittain opiston opetustuntimäärän, jonka perusteella kunnan saama valtionosuus määräytyy. Opetuksen rahoitukseen osallistuvat valtion lisäksi kunnat ja opiskelijat (opintomaksut). Lisäksi opistossa järjestetään koulutuksen tilaajan maksamaa koulutusta.  


logo.jpg

Paltamon kansalaisopisto toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. 


OPISKELU JA OPPIMINEN ON HAUSKAA JA HYÖDYLLISTÄ!

Oletko kokeillut oppimista aikuisena, ryhmässä muiden innostuneiden osallistujien kanssa? Oletko haaveillut kokeilevasi, oppivasi jotain uutta, mitä et koskaan ennen ole tehnyt? Haluatko täydentää ammatillista osaamistasi? Kiinnostaako elämänlaadun parantaminen, oman kunnon kohentaminen, osallistuminen oman kunnan kehittämiseen? Kansalaisopistossa voit kehittää itseäsi ja ajantasaistaa ammattitaitoasi. Opisto on valmis räätälöimään myös yksilöllisiä koulutustilaisuuksia opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Opistossa voi suorittaa myös avoimen korkeakoulun opintoja, jos olet kiinnostunut näistä opinnoista ota ajoissa yhteyttä opistoon.