Ainutlaatuinen bioekosysteemi syntyy Paltamoon

Paltamoon suunnitellaan Kainuun biotuotetehdasta. Sijaintipaikaksi valikoitui Kylänpuron teollisuusalueeseen liittyvä alue vt 22:n varrella, josta on erinomaiset logistiset yhteydet maanteitse ja rautateitse. Paltamon kunta on hankkinut omistukseensa tarvittavat maa-alueet, jotka biotuotetehdas ja sen ympärille syntyvä ekosysteemi tarvitsee.

Tehdashanketta vie eteenpäin Kaicell Fibers Oy. Toteutuessaan hanke tarjoaa rakentamisen aikana töitä arviolta  yli tuhannelle henkilölle Kainuussa. Biotuotetehtaalla tarvitaan sen toiminnan aikana työvoimaa n. 160 henkilöä ja lisäksi välillisesti mm. metsänhakkuissa ja kuljetuksissa jne työllistyy arviolta vajaa pari tuhatta henkeä Kainuun alueella. Tehtaan suorat ja epäsuorat vaikutukset piristävät Kainuun elinkeinoelämää merkittävästi. Kainuun kannalta tärkeää olisi puun jalostusasteen merkittävä nousu ja varsinkin kuitupuun kysynnän kasvaminen.

Paltamon kunta on aktiivisesti mukana ja luo edellytyksiä tehdashankkeen toteutumiselle maankäytön ja kaavoituksen osalta sekä kehittää yritysten toimintaympäristöä mm. kehittämishankkeiden avulla. Bioekosysteemin kehittämishankkeessa v. 2016-2017 on tehty biotuotetehtaan teknistaloudellinen selvitys sekä konseptoitu tehtaan ympärille syntyvää bioekosysteemiä. Maaliskuussa 2019 valmistui Pöyryn tekemä aluetaloudellisten vaikutusten arviointiraportti.

Lisätietoa: 


Paltamon kunta
Salla Korhonen, kehitysjohtaja
p. 044 2885 660
salla.korhonen@paltamo.fi