Palaute | Päivähoidon ja esiopetuksen yhteystiedot


Varhaiskasvatuksen ja vanhempien yhteistyö

Yhteistyö vanhempien kanssa

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen perustana on turvallinen arki. Jatkuvuus, yhteistyö ja elämän pienet asiat kodin ja varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa rakentavat lapsen myönteistä tulevaisuutta.

Kehittyvä varhaiskasvatus tarvitsee sujuvaa yhteistyötä. Olemme kartoittaneet yhteiset varhaiskasvatuksemme arvot Teidän vanhempien kanssa. Säännöllisesti toteutetut palautekyselyt vanhemmille ja lapsille sekä henkilöstön itsearvioinnit ovat tärkeitä varhaiskasvatuksen laadun varmistamisessa. TYKY-toiminnalla ja koulutuksella pyritään huolehtimaan työntekijöidemme hyvinvoinnista.
Toivomme Teitä vanhempia rohkeaan vuorovaikutukseen!

Tutustuminen

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on suuri muutos lapsen elämässä. Uuteen tilanteeseen sopeutuminen ja tasapainon löytäminen vie aikaa lapselta ja vanhemmilta. Tämän vuoksi olemme päätyneet suosittelemaan kahden viikon tutustumisaikaa, jossa ensitapaamiseen varhaiskasvatuksen hoitaja saapuisi lapsen kotiin. Tällöin käytäisiin läpi hoidon aloittamiseen liittyviä tunnelmia, odotuksia, kotirutiineja ja perheen tilannetta. Ensitapaamisessa käsitellään tutustumislomakkeet, jotka postitetaan perheelle hoitopaikkahaun yhteydessä.

Tutustumiset jatkuvat käynneillä hoitopaikkaan. Useilla lyhyillä tutustumiskäynneillä yhdessä vanhempien kanssa tutustutaan hoitopaikan aikuiseen/aikuisiin, muihin lapsiin ja päivän rutiinitilanteisiin.

Hoitopäivän aikana eroikävän lieventämiseksi lasta autetaan pitämään vanhempiaan mielessä esimerkiksi mahdollistamalla soittaminen vanhemmille, vanhempien valokuvan katseleminen tai jonkin heistä muistuttavan "turvallisuusesineen" mukana pitäminen. Lapselle ilmoitetaan selvästi milloin vanhempi on lähdössä, koskaan ei lähdetä lapselta salaa.

Sopeutuminen vie yleensä kaksi kuukautta ja hoidon alkuaikoina tehtävässä hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskustelussa vaihdetaan kuulumisia, kokemuksia ja odotuksia.

Hoitoaika

Lapsen hoitoaika  kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on vanhempien työaika, työmatkoihin menevä sekä tulo- ja lähtökeskusteluihin menevä aika. Lapsen ja perheen edun mukaista on, että vanhempien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja.

Vuorohoitoa ei järjestetä iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä, jos vanhemmat eivät ole töissä tai hoidon tarve ei johdu opiskelusta. Jos jompikumpi vanhemmista on kotona, lasten hoidon järjestäminen on ensisijaisesti vanhempien tehtävä.

Ilmoitathan, jos lapsi on tilapäisesti poissa hoidosta (sairaus, lomat tms.).

Lapsen koko viikon hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti mobiilijärjestelmällä viimeistään hoitoviikkoa edeltävän viikon tiistaihin klo 23:59 mennessä. Toimivalla varausjärjestelmällä takaamme riittävän henkilökunnan ja lasten turvallisuuden. Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat, suunnitellaan arjen toiminta ja tehdään ruokatilaukset.

 

Lapsen luovuttaminen

Lapsi tuodaan hoitoon niin, että joku henkilökunnasta on tietoinen hänen saapumisestaan, samoin kuin hänen kotiin lähdöstään. Hoitosopimuksessa sovitaan kenelle lapsi voidaan luovuttaa hoitopaikasta. Lasta ei luovuteta tuntemattomalle tai henkilölle, joka päihtymyksen, sairauden tai muun syyn vuoksi on selvästi kykenemätön vastaamaan lapsen turvallisuudesta kotimatkan aikana.

Jos lasta ei ole haettu eikä hoitoajan ylityksestä ole ilmoitettu hoitopaikkaan, hoitaja ottaa yhteyttä vanhempiin. Ellei heitä tavoiteta, hoitaja ottaa yhteyttä sovittuihin muihin hakijoihin ja esimieheensä. Ellei heitäkään tavoiteta n. 3 tunnin kuluessa, hoitaja soittaa sosiaalipäivystysnumeroon 044 7970676 tai 112 jatkohoidon järjestämiseksi lapsen edun mukaisesti.

Varhaiskasvatussuunnitelma/-sopimus

Hoitopaikan saamisen ehtona on, että jokaisesta vakituisesti varhaiskasvatukseen tulevasta lapsesta tehdään kirjallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja -sopimus. Sopimuskeskustelussa vanhemmat, hoitaja ja perhepäivähoidossa myös ohjaaja sopivat lapsen kehityksen ja kasvatuksen kannalta tärkeistä yhteistyökysymyksistä ja hoitoajoista. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan loppukeväästä vanhempien kanssa. Sopimus uusitaan vuosittain.

Esiopetuksessa laaditaan aloitusvaiheessa henkilökohtainen esiopetuksen suunnitelma yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa.

Ruokailu 

Ruuat valmistetaan ennakolta suunniteltujen ruokalistojen mukaan. Ruokailun yhteydessä opitaan erilaisia maku- ja ruokailutottumuksia ja kauniita pöytätapoja. Erityisruokavaliolla oleville lapsille järjestetään erikseen asianmukainen ruokailu, kun vanhemmat toimittavat lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen erityisruokavaliosta.

Päivälepo

Kokoaikaisessa hoidossa oleville lapsille järjestetään mahdollisuus päivälepoon. Käytännöt vaihtelevat eri hoitopaikoissa. Lyhytkin rauhoittuminen päivän aikana on useimmille lapsille tarpeen.

Lomat ja pitempiaikaiset poissaolot

Lapsen sairastuessa on poissaoloista ilmoitettava hoitajalle/päiväkotiin mahdollisimman pian. Lomista ja muista pitempiaikaisista poissaoloista tulee ilmoittaa heti kun ne ovat itsellä tiedossa. Vuorotyöläisten osalta vapaapäivät ilmenevät hoitopaikkaan toimitetuista työvuorolistoista.

Lisäksi...

lapsella on hyvä olla tarkoituksenmukainen ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus, sisäjalkineet, vaihtovaatteita ja kastelevalla lapsella omat vaipat.
Nimikoithan kaikki vaatteet vaihtumisen välttämiseksi!

Unilelun lapsi voi ottaa mukaan päivittäin. Muita leluja voi tuoda, kun siitä sovitaan hoitopaikan/hoitajan kanssa. Hoitopaikoissa on eri käytäntöjä mm. lasten iästä johtuen.