Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute |  varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteystiedot


E-asioinnin kautta

-pääset ilmoittamaan lapsen hoitoaikoja sekä

-ilmoittautumaan varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Kirjaudu e-asiointipalveluun tästä linkistä

https://sote.easiointi.fi/fi/web/paltamo-vaka

Varda-tietovaranto 

Tiedote varhaiskasvatuksen Varda -tietovarannosta

Varda -tietovarannon tietosuojaseloste

Paltamon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan

pääset tästä linkistä

Paltamon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Ilmoitusaika seuraavan viikon hoitoajoille päättyy aina tiistaisin klo 23.59.

Ohjeita hoitoaikojen varaamiseen:

Hoitoaikojen ilmoittaminen - yleisiä ohjeita huoltajalle

Hoitoaikojen ilmoittaminen -ohje hoitoaikojen varaamisesta järjestelmään

Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisten APIP-toimintaan ilmoittautuminen

» Ohjeita varhaiskasvatushakemuksen jättämisestä

» Ohjeita esiopetushakemuksen jättämisestä

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.

Lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen mikäli lapsen huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä. Muutoin lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.        

Aloita lomakkeen täyttäminen valitsemalla asiointikunta, jolloin lomake aktivoituu.

Huom! Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuslinkin kautta. Lomakkeella valitaan hoitomuodoksi päiväkoti ja alue kohdasta se alue, jonka apip-ryhmään haetaan. 

Paperilomakkeet

Mikäli ei ole mahdollista käyttää sähköistä lomaketta, paperilomakkeen voi tulostaa  lomakepankista.
Hakemuslomakkeita saa myös kaikista varhaiskasvatuksen hoitoyksiköistä ja kunnanvirastolta.
Lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon tai osoitteella:

Paltamon kunta, Varhaiskasvatus, Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo.

Liitteet varhaiskasvatushakemukseen

Hakemuksen liitteet (esim. lääkärin lausunnot, selvitykset tuen tarpeesta) tulee toimittaa viipymättä varhaiskasvatustoimistoon.

Tuloselvitykset tulee toimittaa kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tuloselvitystä ei tehdä, hoitomaksuksi määräytyy korkein maksu.

Vuorohoitoa hakevien perheiden tulee toimittaa työnantajan täyttämä selvitys vuorotyöstä ennen hoidon alkamista. Lomake löytyy lomakepankista.

Tuloselvitykset

Palkansaajat/työttömät:
Palkkatodistus tai tilinauha, josta selviää edellisen 12 kk:n kertymä
päivärahapäätös (työttömyyskorvaus) / työmarkkinatukipäätös / 
tai vastaava.

Yrittäjät/ammatinharjoittajat:
Viimeisin selvitys ennakkoveron perusteista tai viimeksi vahvistettu verotuspäätös   tai tulos- ja taselaskelma viimeiseltä tilikaudelta
starttirahapäätös tms. (uusi yrittäjä).

Maanviljelijät ja metsänomistajat:
Viimeisin selvitys ennakkoveron perusteista tai viimeksi vahvistettu verotuspäätös

Metsätulo: todistus metsän hehtaarimääristä sijaintikunnittain

Opiskelijat:
Opiskelutodistus
Opiskelutukiin tai avustuksiin liittyvät päätökset
 

Lisäksi selvitykset seuraavista tuloista

  • sivutulot
  • suoritettavat elatusavut
  • saatu elatustuki / -apu, perhe-eläke tai muu sellainen sen lapsen osalta, joka on varhaiskasvatuksessa
  • sairaus-,  äitiys-,  isyys- ja vanhempainraha
  • eläkkeet, perhe-eläkkeet
  • omaishoidontuki
  • pääomatulot, vuokratulot tms. verotettava tai verovapaa tulo.

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Hoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun. Asiakasmaksun määräytyminen ja periminen säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa.

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle

Vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta lasten kotihoidontukea, jos perheessä on alle kolmevuotias lapsi tai hakea lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kolmevuotiasta lasta hoitaa yksityinen hoidon tuottaja.

Perhe ei voi saada samanaikaisesti sekä kotihoidontukea että yksityisen hoidon tukea. Jos lapsi on kunnan järjestämässä osa-aikaisessa - tai kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa, tästä lapsesta perhe ei voi saada lasten kotihoidon- eikä yksityisen hoidon tukea.