Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute | Päivähoidon ja esiopetuksen yhteystiedot

Varhaiskasvatusmaksut 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt hallituksen esitysen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta  (HE 115/2017 vp, EV 147/2017 vp).   Laki tuli voimaan 1.1.2018.                                                                           

Maksu määräytyy edellen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Maksu voidaan määrätä enimmäismaksuna, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.                       

Lakimuutoksessa maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu siten, että erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden asiakasmaksut alenevat.

Enimmillään nuorimman lapsen maksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 290 eur/kk ja perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, enimmillään 145 e/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 58 e/kk.

Lisätietoja maksuista alla olevasta varhaiskasvatus linkistä.

Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat
– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (1503/2016)
– Paltamon kunnan kunnanhallituksen päätökseen (13.2.2017 § 37)

Lasten huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, johon asiakasmaksu perustuu. Sopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.  

Hoitomaksusta annetaan maksupäätös huoltajille / huoltajan avio- tai avopuolisolle jotka ovat huomioitu perhekoossa. He ovat yhteisvastuullisia erääntyvistä hoitomaksuista.

Hoitomaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään joka toinen vuosi 1.8. alkaen. Seuraava tarkistus on vuonna 2018.

Lisätietoja maksuista allaolevista linkeistä.

» Varhaiskasvatus

» Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

» Tilapäinen hoito

» Päivähoidon maksulaskuri (easiointi.fi)

Varhaiskasvatusmaksuihin ja laskutukseen liittyvistä asioista voitte tiedustella:

Hannele Karppinen, toimistosihteeri p. 044 2885620

Sirpa Härkönen, varhaiskasvatuspäällikkö p. 044 2885307

Laskujen maksaminen ja perintä:

Kainuun sote:n myyntiryhmä vastaa laskujen maksamiseen ja perintään liittyvistä asioista.
Yhteystiedot: p. 044 797 0143 tai 044 797 0144.