Palaute | Päivähoidon ja esiopetuksen yhteystiedot

Erityispäivähoito

Päivähoitoasetuksen mukaan lapsia varhaiskasvatuksen valittaessa etusija on annettava sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä hoitoa tarvitsevalle lapselle. Erityishoidon tarve perustuu erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoon. Lapselle laaditaan vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kuntoutussuunnitelma, minkä tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen kuntoutusta.

Varhaiskasvatuksessa toiminta perustuu lapsen kehityksen monipuoliseen tukemiseen ja erityisesti lapsia ohjataan keskinäiseen yhteistoimintaan.

Kunnan varhaiskasvatuksessa työskentelee erityislastentarhanopettaja.