Palaute | Päivähoidon ja esiopetuksen yhteystiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Paltamon kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Paltamon kirkonkylällä Korpitien koululla (Lampitie 2) ja Kontiomäen koululla (Koulutie 3). 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä muiden peruskoulun vuosiluokkien erityisopetukseen osallistuville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan klo 6.30 - 17.00 välisenä aikana. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsi voi olla korkeintaan 5 h/päivä. Muuna aikana tarvittavaa 1. - 2. -luokan oppilaiden hoitoa voidaan myöntää koululaisen vuorohoidosta annettujen periaatteiden mukaisesti. Vuorohoitoa haetaan erikseen varhaiskasvatuksesta e-asioinnin kautta.

» Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä vuorohoitoon hakeminen

» Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut