Palaute | Päivähoidon ja esiopetuksen yhteystiedot

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito hoitajan kotona

Omassa kodissaan työtä tekevällä perhepäivähoitajalla voi olla lain mukaan samanaikaisesti  neljä alle kouluikäistä kokopäivähoidossa olevaa lasta. Viidentenä lapsena voi olla puolipäivähoidossa oleva lapsi.

Useilla lapsilla on hoidon tarvetta esim. vuorotyön, lyhennettyjen työaikojen vuoksi vain osa kalenterikuukauden päivistä. Nämä lapset pyritään sijoittelemaan hoitopaikkoihin mahdollisimman hyvin limittäin muiden vähän hoitoa tarvitsevien kanssa.

Lapsen kotona annettava perhepäivähoito/kolmiperhehoito

Lapsen omassa kodissa perhepäivähoitoa voidaan järjestää mm. silloin, kun perheessä on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta, vammainen tai sairas lapsi, jolle vain oma koti soveltuu hoitopaikaksi.

Kolmiperhehoitorenkaan voi muodostaa 2 - 4 kotia, joissa on yhteensä neljä alle kouluikäistä lasta. Hoito voidaan järjestää joko vuorotellen kunkin lapsen kotona tai vain jonkun lapsen kotona.

Varahoito perhepäivähoidossa

Varhaiskasvatussopimuksen laadinnan yhteydessä sovitaan lapsen varahoitopaikat. Sovittuja varahoitopaikkoja käytetään hoitajan sairastuessa tai muuten ollessa estynyt hoitamasta lapsia.

Perhepäivähoitajan pitempiaikaiset sairauslomat / vuosilomat järjestetään varhaiskasvatuspäällikön kautta sijaishoitona eli täyttämällä tilapäiset avoimet paikat.

Mikäli tarvitset lapsellesi hoitopaikkaa hoitajan vuosilomien tai muiden poissaolojen ajaksi, ilmoita siitä mahdollisimman pian hoitopaikkaan tai suoraan varhaiskasvatustoimistoon.

» Perhepäivähoidon ruokalista