Julkisen taiteen hankinta

Matkailu ja vapaa-aika

Kuvat kunnantalosta
Kuvat kunnantalosta
Kuvat kunnantalosta

 

Avoin portfoliohaku julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Paltamon uudelle kunnantalolle

Paltamon kunta järjestää portfoliohaun taiteilijoille Paltamon uuteen kunnantaloon hankittavasta taiteesta. Julkisen taideteoksen tekijää haetaan avoimella portfoliohaulla, joka on avoinna 20.3.–21.4.2023. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä, jolta tilataan luonnos ja mahdollisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen suora teostilaus.

Taideteokset voivat sijoittua kunnantalon aulaan, kahvioon ja/tai rakennuksen ulkopuolelle (ei ulkoseiniin), joissa mahdollisimman monet talon käyttäjistä pääsevät taidetta kokemaan. Taiteilijoita kannustetaan erityisesti pohtimaan hirsiseinien huomioimista sekä luonnonvalon ja eri tarkastelusuuntien ja -korkeuksien mahdollisuuksia teoksen suunnittelussa.

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään sekä perustelun osallistumiselle. Portfoliohaku on avoinna 20.3.–21.4.2023. Haku päättyy 21.4.2023 klo 15.

Hakuohje ja lisätiedot (pdf)

Paltamon kunnantalo sijaitsee kirkonkylällä keskeisesti näkyvällä ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä paikalla osoitteessa Salmelankuja 1. Paltamon kunnan, Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen ja Kelan asiointipisteen lisäksi kunnantalolla palvelee kesäisin kesäinfo. Kunnantalo palvelee lisäksi modernina kylätalona moninaisten tapahtumien ja tilaisuuksien toteutuspaikkana. Rakennus valmistui kesäkuussa 2022 rakennusliike Halonen Oy:n toteuttamana. Hirsirunko on Kontiotuotteen valmistama ja pystyttämä. Pääsuunnittelijana toimi Tiina Sainila, Saika Design Oy ja rakennussuunnittelija Mikko Kanninen, Saika Design Oy.

Tutustu kunnantaloon tästä!

Taideteokset voivat sijoittua kunnantalon aulaan, kahvioon ja/tai rakennuksen ulkopuolelle (ei ulkoseiniin), joissa mahdollisimman monet talon käyttäjistä pääsevät taidetta kokemaan. Taiteilijoita kannustetaan erityisesti pohtimaan hirsiseinien huomioimista sekä luonnonvalon ja eri tarkastelusuuntien ja -korkeuksien mahdollisuuksia teoksen suunnittelussa.

Haku

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään sekä perustelun osallistumiselle. Portfoliohaku on avoinna 20.3. – 21.4.2023. Haku päättyy 21.4.2023 klo 15.

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla.

 

Valintakriteereinä haussa ovat


– tyylin ja tekniikan soveltuvuus kunnantalon julkiseen tilaan
– kyky toteuttaa teos itsenäisesti ja yhteistyössä tilaajan kanssa

 

Eduksi katsotaan


– kokemus vastaavista kohteista
– kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen teosprosessissa
– kiinnostus kuntalaisten osallistavuuteen
– taiteilijan/taiteilijaryhmän yhteys Kainuuseen

 

Portfolion tulee sisältää


– Taiteilijan yhteystiedot
– Ansioluettelo
– työnäytteitä 4–6 eri teoksesta (sähköisessä muodossa, esim. jpg tai png tai ppt-esityksenä), enintään 3 kuvaa/teos. Teoskuvien tulee olla uudehkoa tuotantoa ja hankkeen kannalta tarkoituksenmukaisesti valittuja.
– Tekstimuotoinen perustelu osallistumiselle: Miksi tämä kohde kiinnostaa sinua erityisesti? Miten mielestäsi tyylisi ja tekniikkasi soveltuvat moderniin hirsirakennukseen? Kirjoita korkeintaan 500 sanaa.
 

Ohje aineiston toimittamiseksi


Jätä aineisto sähköpostitse osoitteeseen taidehankinta@paltamo.fi viimeistään 21.4.2023 klo 15.00. Portfolio ja ansioluettelo toimitetaan pdf-tiedostoina, joiden maksimikoko yhteensä on 15 Mt. Nimeä tiedostot Sukunimi_Etunimi_CV.pdf ja Sukunimi_Etunimi_portfolio.pdf.
Voit jättää aineiston myös osoitteeseen Paltamon kunta/Taidehankinta, Salmelankuja 1, 88300 Paltamo.

Portfoliohaun yhteydessä ei vielä pyydetä teosluonnoksia eikä teosideoita kyseessä olevaan kohteeseen. Puutteelliset tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä. Portfoliovaiheessa ei oteta vastaan luonnosehdotuksia.

 

Taiteilijavalinta luonnostilaukseen tehdään portfoliohaun mukaisesti taiteilijan aiemman tuotannon ja lähetetyn perustelutekstin pohjalta. Portfolioiden perusteella valitaan yksi taiteilija tai taiteilijatyöryhmä. Luonnostilauksesta maksetaan luonnospalkkio (3000 € + alv) ja luonnoksen perusteella tehdään suoratilaus taideteoksesta. Toteutettavan teoksen kokonaisbudjetti on 25 000–50 000 € riippuen Taiteen edistämiskeskuksen Taiken avustuspäätöksestä.

Valinnan tekee valintaraati, johon kuuluvat Paltamon kunnasta kunnanjohtaja, kehitysjohtaja, viestintäsuunnittelija, palvelusihteeri, kunnanhallituksen jäseniä ja Oulun taidemuseon vastuumuseotutkija.
 

Jos portfoliohaussa ei löydy hankkeen kriteerit täyttävää taiteilijaa, kunnalla on oikeus jatkaa hakuaikaa tai tehdä suoratilaus haluamaltaan taiteilijalta.


Valitulla taiteilijalla tulee olla Y-tunnus tai Y-tunnuksen alainen laskutuskanava.

Teoksen toteutusaikataulu:

  • Taiteilijavalinta ja suorahankintasopimus toukokuu 2023
  • Luonnosvaihe heinä–syyskuu 2023 
  • Luonnos hyväksytään syyskuu 2023
  • Teoksen toteutus syyskuu 2023–tammikuu 2024
  • Taideteoksen luovutus tammikuu 2024

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille. Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä on sovittava aina

erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa.

Portfoliot sisältävät henkilötietoja muodostaen henkilötietorekisterin. Suomen Taiteilijaseura edellyttää, että portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille eikä käyttää muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot tulee olla kerätty rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot tulee poistaa viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

Hakuvaiheen aikana taiteilijoille tarjotaan mahdollisuus esittää hakuilmoitukseen ja - prosessiin liittyviä kysymyksiä 10.4. mennessä. Mahdolliset kysymykset ja niihin laaditut vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäville tällä sivulla viimeistään 14.4. 

Lisätietoja voi tiedustella
Minna Härkönen
viestintäsuunnittelija, kulttuurivastaava
minna.m.harkonen@paltamo.fi
044 750 0998
Paltamon kunta
Salmelankuja 1, 88300 Paltamo

 

Kysymykset & vastaukset 

1.
Kysymys: Voiko perustelutekstin palauttaa pdf-muodossa?
Vastaus: Kyllä voi.

2.
Kysymys: Sisällytetäänkö perusteluteksti portfolioon vai palautetaanko erikseen nimettynä kuten muukin aineisto?
Vastaus: Perustelutekstin voi sisällyttää portfolioaineistoon tai palauttaa pdf-muodossa nimettynä mielellään kuten muukin aineisto "Sukunimi_Etunimi_perustelu.pdf"