Palaute

Kuntayhteistyö

Jätehuollon kuntayhtymä

Ekokymppi - Kainuun jätehuollon kuntayhtymä hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä.

» Kainuun Ekokymppi
» Perussopimus

Kainuun liitto kuntayhtymä

Kainuun liitto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala.

» Kainuun liitto kuntayhtymä

» Kainuun liitto kuntayhtymän perussopimus

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä lasten päivähoitoa lukuunottamatta vastaa vuoden 2013 alusta alkaen paltamolaisten sosiaali-, perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon palveluista. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.

Lisäksi sote kuntayhtymä tarjoaa Kainuun kunnille henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon tukipalvelut.

» Kainuun sote kuntayhtymä

» Kainuun sote kuntayhtymän perussopimus

Lukioyhteistyö (ent. filiaalilukiomalli)

Vuoden 2013 alusta Paltamon, Suomussalmen ja Puolangan lukiot siirtyivät hallinnollisesti takaisin peruskunnille. Samalla filiaalilukio maakuntayhtymän tulosyksikkönä lakkasi olemasta Kainuun hallintokokeilun päättyessä vuoden 2012 lopussa. Opetuksellinen ja opettajien yhteistyö jatkuu edelleen Suomussalmen, Paltamon ja Puolangan lukioiden välillä. Yhteistyön avulla kolmen kunnan opiskelijoilla on mahdollista opiskella kaikkia syventävinä kursseina tarjottavia valtakunnallisia kursseja.

Maaseutuhallinto

Paltamon kunnan maaseutuhallinnon järjestäminen on toteutettu yhteistyösopimuksella Puolangan, Hyrynsalmen, Ristijärven ja Suomussalmen kuntien kanssa. 

Toiminta on organisoitu isäntäkuntamallilla, jossa isäntäkuntana toimii Puolangan kunta ja maaseutuviranomaisina toimivat viranhaltijat ovat Puolangan kunnan palveluksessa. Asiakkaita palveleva toimipiste on sijoitettu jokaiseen sopimuskuntaan

» Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Pelastustoimi

Kainuun Pelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Kajaanin kaupunki ja kaupunginvaltuuston asettama pelastuslautakunta, jossa on jäseniä kaikista Kainuun kunnista

Kainuun Pelastuslaitoksen tehtävänä on hätätilanteissa tapahtuva pelastustoiminta sekä onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen tähtäävä neuvonta, koulutus ja seuranta Kainuun alueella.

» Kainuun pelastuslaitos

Muu yhteistyö

Kainuun Etu Oy

Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Yhtiön tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakuntannan elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä
  • liiketoimintaosaamisen
  • kilpailukyvyn
  • kansainvälistymisen
  • kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä
  • kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksi
 
Kainuun hankintarengas

Sopimusperusteinen Kainuun hankintarengas toimii koko maakunnassa ja sen osakkaina ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän lisäksi Kainuun kaikki kunnat sekä ev.lut. seurakunnat. Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtäväjaot. Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan ja Kajaanin kaupunki hallinnoi hankintarengasta.

Valtatie 5 yhdistys

Viitostie ry on Viitostien eli Valtatie 5:n varren kuntien sekä yritysten muodostama yhdistys, jonka tavoitteena on kannustaa yrittäjiä ja alueellisia viranomaisia matkailupalvelujen laajapohjaiseen kehittämiseen, markkinointiin ja monipuoliseen verkostoyhteistyöhön sekä edunvalvonnan tehostaminen.

» Viitostie Saimaalta-Lappiin

...