Kuntaorganisaatio

Taustaa

Vuodesta 2005 alkaen Paltamon kuntaorganisaatiossa on ollut käytössä
valtuusto-kunnanhallitus-malli. Tässä mallissa kunnanhallitus hoitaa myös
lautakuntien tehtävät niin pitkälle, kuin laki antaa mahdollisuuden.
Lakisääteiset, pakolliset lautakunnat Paltamossa ovat
tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä lupa- ja valvontalautakunta.

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto vastaa kunnan
toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuuston jäsenet
ja varajäsenet valitaan kuntavaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi
kalenterivuodeksi. Paltamossa valitaan 21 valtuutettua. (linkki sivuillemme: 
valtuusto 2017 - 2020)

Valtuuston valitseman 7-jäsenisen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan
toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan toiminnan kehittämisestä ja
taloudellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa
myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta. (linkki sivuillemme: hallitus 2017 - 2020)

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Operatiivinen toiminta jakautuu neljään
palvelualueeseen eli hallintopalveluihin, elinvoimapalveluihin, sivistyspalveluihin ja
teknisiin palveluihin. Palvelualueita johtavat palvelualuejohtajat. Kunnanjohtaja ja palvelualuejohtajat muodostavat kunnan johtoryhmän.

Paltamon kuntaorganisaation kaikessa toiminnassa noudatetaan yhteisesti
valittuja arvoja, jotka ovat

 • positiivisuus                                                                                                                                 
 • kokeiluherkkyys                                                                                                                           
 • avoimuus ja                                                                                                                                  
 • kuntalaisten etu ja tasavertaisuus

Toimintaorganisaatio

» Paltamon kunnan organisaatiokaavio 2018

Paltamon kunnan toiminnot ja palvelut jakautuvat tällä hetkellä neljään
toiminnalliseen palveluyksikköön:

Kunnanhallitus

      Kunnanjohtaja

 • kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden johtaminen
 • kunnan toiminnan kehittäminen ja tuloksellisuudesta huolehtiminen

Lisätietoja:

Pasi Ahoniemi, kunnanjohtaja
p. 044 7500 001 
 

Hallintopalvelut

      Hallintojohtaja

 • Yleis- ja luottamushenkilöhallinto
  • Kokous- ja asiakirjahallinto
  • Henkilöstöhallinto
  • Taloushallinto
  • Tietohallinto
 • Toimistopalvelut
 • Hankintojen koordinointi
 • Vaalien järjestäminen
 • Hyte-koordinointi
 • Asiointiliikenne

Lisätietoja:
Satu Kantola, hallintojohtaja
044 7500 987

Sivistyspalvelut

        Sivistysjohtaja

 • Yleissivistävä koulutus
  • Peruskoulut ja lukio
  • Koulukuljetukset
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Varhaiskasvatus
  • Esiopetus
  • Päivähoito
  • Perhepäivähoito
 • Vapaa-aika
  • Kansalaisopisto
  • Kirjasto
  • Nuoriso
  • Kulttuuri
  • Liikunta

Lisätietoja:
Helena Hynynen, sivistysjohtaja
044 2885 400

 

Tekniset palvelut

Tekninen johtaja

 • Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue
  • Maankäyttö (kaavoitus)
  • Rakennus- ja ympäristövalvonta
  • Liikenneväylät
  • Puistot, uimarannat ja liikuntapaikat
 • Liiketoimintayksiköt
  • Vesihuoltolaitos
  • Kaukolämpö
  • Kalusto- ja varasto
  • Kiinteistöt (tilapalvelut)
  • Alueiden vuokraus
  • Maa-ja metsätilat
 • Rakennuttaminen tilapalvelut
  • Ruoka ja siivous
  • Kokouspalvelut
  • Tilahallinto

Lisätietoja:
Mikko Karjalainen, tekninen johtaja
044 2885 500

 

Elinvoimapalvelut

Kehitysjohtaja

 • Elinkeinopalvelut
  • Yrityspalvelut
  • Maaseutupalvelut
  • Kehityshankkeet
 • Työllisyyspalvelut
 • Matkailumarkkinointi
  • Kuntamarkkinointi
  • Viestintä
  • Tapahtumatuotanto

 

Lisätietoja: 
Salla Korhonen, kehitysjohtaja
044 2885 660