Palaute

Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa

Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 päivitetyn kuntastrategian. Paltamon kuntastrategia on nyt nimeltään Jättiläisten Paltamo - Hyvinvointia metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä. Päivitetty kuntastrategia linjaa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoiteet. Paltamossa puhutaan tervatynnyristrategiasta 2018 - 2030, joka kokoaa yhteen kuntamme arvot eli toimintaperiaatteet, vision eli tavoitetilan vuoteen 2030 sekä strategiset painopisteet ja niiden tavoitteet.

Strategia-asiakirja sisältää myös lyhyen aikavälin toiminnan suunnittelua. Siinä on asetettu tavoitteet valtuustokaudelle 2017 - 2021. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnan talousarviovalmistelun yhteydessä. Strategian totetumista seurataan mittareiden avulla ja siitä raportoidaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Strategiaa tarkistetaan valtuustokausittain.

Tutustu tervatynnyristrategiaan tästä

Paltamon kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 - 2020

Kunnan talous ja toiminta

Paltamon kunnan talousarviot ja toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätökset ja toimintakertomukset neljältä viimeiseltä vuodelta. Kuntalain 109 §:n edellyttämät tarkastuslautakunnan arviointikertomukset ja tilintarkastuskertomukset.

Talousarviot ja toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tilintarkastuskertomukset

Lisätietoja:
Pasi Ahoniemi, Kunnanjohtaja
044 7500 001

...