Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Palaute


Kehittämishankkeita

Paltamon kalatalon investointihanke

(Toteutusaika 23.4. - 31.12.2018, kokonaiskustannus 575 545 euroa, josta on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja kansallista tukea 80 % ja kunnan rahoitusosuutta 20 %). 
Yhteyshenkilö: hankevetäjä Simo Kemppainen p. 040 5210507

Tavoitteena on uusien kalankäsittelytilojen ja laitteiden hankkiminen, Oulujärven ja sen lähialueen kalavarojen tehokas hyödyntäminen ja kalastajien välisen yhteistyön edistäminen. Lisäksi tuetaan uusien tuotteiden kehittämistä ja parannetaan kalan markkinoille saattamisen logistiikkaa.  

Neljän kunnan yritysyhteistyön kehittäminen: nykytilatutkimus

(Toteutusaika 1.5. – 31.12.2017, kokonaiskustannus 34 399,87 eur, kunnan osuus 10 319,96 eur). Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Eeva Käyhkö, p. 0400 586 392

Tavoitteena oli selvittää Kainuun harvaanasuttujen kuntien Paltamon, Ristijärven, Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien alueella aktiivisesti toimivat yritykset ja heidän tarpeet ja kehittämistoiveet sekä valmiudet strategiseen yhteistyöhön tulevaisuudessa.

Hankkeessa selvitettiin neljän kunnan alueella toimivien yritysten nykytila ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kyselyn avulla saatiin tietoa yritysten investointisuunnitelmista, työntekijätarpeista sekä osaamiseen liittyvistä tarpeista. Kyselyssä selvitettiin myös yritysten halukkuutta keskinäisen yhteistyön tiivistämineen. Saatu tieto hyödynnetään elinkeinojen kehittämisessä sekä yritysten päivitetyt tiedot hyödynnetään kuntien ylläpitämissä yritysluetteloissa.

NOSTE hankkeen yrittäjäkyselyn tulokset

Eino Leino -puiston investointihanke

(Toteutusaika: 1.3.2017 – 31.8.2018, budjetti: 100 005 €, josta kunnan omarahoitusosuus on 20 000 €). Yhteyshenkilö: Salla Korhonen, p. 044 2885 660

Paltamon keskustaajaman/Eino Leino -puiston kehittämishankkeessa on tavoitteena luoda puistosta toiminnallinen keskus. Hankkeessa rakennetaan mm. kiinteä esiintymislava katsomoineen, esteetön kalastuslaituri, kota ja istuskelupaikkoja jokirantaan sekä koirapuisto.

Järvikalaa Paltamosta -kehittämishanke

(Toteutusaika: 1.1. - 31.12.2017, kokonaiskustannus 23 568,46 eur, kunnan osuus 2 356,85 eur)
Hankevetäjä: Simo Kemppainen, p. 040 5210 507

Hankkeen tavoitteena oli, että vähempiarvoisen kalan pyyntimenetelmät ja välineet tulevat kalastajille tutuiksi. Kalastajat ovat hankkineet uusia rysäpyydyksiä ja opetelleen nuottakalastusta. Kesällä 2018 kalastajat alkavat kokeilla käytännössä vähempiarvoisten kalojen pyyntiä uusin menetelmin. 

Kivesvaaran kivinäyttely -investointihanke

(Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.12.2017, kokonaiskustannus 66 395,82 eur, kunnan osuus 27 635,36 eur). Projektipäällikkö Pirjo Nuottimäki, p. 040 4159 171

Hankkeessa rakennettiin Kivesvaaralle kivinäyttely ja polku, jonka varrella on Kainuun kivilajeista koottuja kivilohkareita. Tavoitteena oli tuotteistaa kivipolku käyntikohteeksi, joka vahvistaa Kivesvaaran alueen luontomatkailumainetta.

Visit Oulujärvi -kokeiluhanke

(Toteutusaika: 7.3. – 31.10.2017, kokonaiskustannus 8 547€, josta kunnan
omarahoitusosuus 857€). Yhteyshenkilö: Salla Korhonen, p. 044 2885 660

Hankkeessa kokeiltiin lentoyhtiö Norwegianin asiakaslehteä mielikuvakuvamarkkinoinnin kanavana ja mitattiin näkyvyyden tehokkuutta sekä parannettiin Oulujärven alueen tunnettuutta tulevaisuuden potentiaalisilla markkinoilla. Kokeilulla vahvistettiin alueen toimijoiden yhteistyötä ja innostettiin yhteiseen tekemiseen. Saatua tietoa hyödynnetään
jatkossa markkinoinnin suunnittelussa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014-2015

1. Paltamo Helsingissä 2014: paikallista osaamista, parasta palvelua
Rahoittajat: Oulujärvi Leader ry sekä paltamolaisia yrityksiä ja yhdistyksiä

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.8.2014.

LOPPURAPORTTI


2. Jäähilekontti Paltamon Metelinniemen venesatamaan
Rahoittajat: Kainuun ja Koillismaan KalaLeader ry, Paltamon kunta ja Paltamon I ja II kalaveden osakaskunnat

HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.9.2014.

LOPPURAPORTTI


3. Kivesvaaran investointi- ja kehittämishanke: retkeilyreitin, näköalatasanteen ja opastuksen rakentaminen Kivesvaaralle
Rahoittajat: Ely-keskus, Paltamon kunta ja Kivesvaaran seudun yrityksiä ja yhdistyksiä.

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.5.2015.1. Paltamo Helsingissä 2014: paikallista osaamista, parasta palvelua

Rahoittajat: Oulujärvi Leader ry ja 15 paltamolaista yritystä ja yhdistystä
Hallinnoija: Paltamon kunta
 
Kainuu Helsingissä 2014 -tapahtuma on koko kainuun yhteinen näyttäytymistilaisuus Helsingissä vuonna 2014. Tapahtumaan osallistuminen on paltamolaisille toimijoille vuoden 2014 tärkein yhteinen esiintymistilaisuus. Tapahtuma järjestetään Helsingissä 13. – 15.6.2014.

TAVOITTEET:
Paikallista osaamista, parasta palvelua -hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisten ja erityisesti paltamolaisten tuotteiden ja palvelujen innovointia, suunnittelua, konseptointia, brändäystä, myyntiä ja markkinointia ja samalla edistää toimijoiden välistä yhteistyötä Kainuussa sekä luoda kontakteja pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Paltamon alueella sijaitsevien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen avulla tuodaan esiin Paltamon vahvuuksia; tuotteita, palveluja, matkailua ja muita vetovoimatekijöitä.

HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT
Paltamon kunta tekee laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa hankkeen toteuttamiseksi. Tärkeimpiä kumppaneita ovat Kainuun Liitto kuntayhtymä, joka koordinoi koko Kainuun yhteishanketta sekä muut Kainuun kunnat.
 
Omarahoitusosuudella ovat sitoutuneet mukaan seuraavat paltamolaiset toimijat:
- Kivesjärven kyläyhdistys ry
- Paltamo Golf Oy
- Kotomo
- Kainuun Makuhelmi
- Elämyskeskus Jättiläisenmaa Kivesvaara
- Kainuun Opisto
- Pohjolan Valimo ry
- Osuuskunta Eurojopi
- Merci-viestintä/Antikshop
- PaltamoPandion
- Paltamon Osuuspankki
- Ari Kyllönen
- Aquaminerals Oy
- KIPA - Kirjakauppa Paltamo
- Paltamon Kansalaisopiston Kaparee-ryhmä
- Paltamon Työvoimayhdistys Ry
- Kainuun Tilausliikenne

HANKKEEN TOTEUTUSAIKA
1.1. – 31.8.2014

HANKKEESSA TAVOITELTAVAT TULOKSET
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on olla näkyvästi mukana Senaatintorin maakuntajuhlassa aiemmasta poikkeavassa muodossa. Edistää Paltamon elinkeinoelämän näkyvyyttä ja osaamista.Tehostaa matkailun markkinointia, elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden vientiä pääkaupunkiseudulle ja edistää toimijoiden verkottumista pääkaupunkiseudun yritysten kanssa. Tiivistää yhteistyötä kainuulaisten toimijoiden kesken. Kohottaa maakunnallista itsetuntoa ja yhteishenkeä yhdessä tekemisen myötä. Tehdä toimenpiteitä, joilla kirkastetaan suurelle yleisölle Oulujärven alueen mielikuvaa hyvänä kohdealueena.


KOHDERYHMÄT


Sisäinen kohderyhmä:
Paltamon, alueen yritykset ja yhteisöt, heidät on tarkoitus saada laajasti mukaan hankkeen toimenpiteisiin.

Ulkoinen kohderyhmä:
pääkaupunkiseudun asukkaat, yritykset, kulttuuritoimijat ja harrastajat, elinkeinoelämän edustajat ja media kaikissa muodoissa.
 

TOIMENPITEET, ELINKEINOLLISUUS JA JATKUVUUS

Käytännön toimenpiteitä hankkeessa:
1. Kainuun maakuntajuhla Senaatintorilla Helsingissä 13. - 15.6.2014
2. Tapahtumaan valmistautuminen, ”Starttipaja”
3. Tarvittavat mainos- ja markkinointimateriaalit, ”Design-paja”
4. Paltamon alueen toimijoiden kulttuuriesiintyminen
5. Oulujärvi - Kainuun meri
6. Kivesjärvi ja Kivesvaara – Luontoelämysten kehto
7. Paltamon ”oma ruokatuote”
8. Tuotteistaminen ja asiakaspalvelu, ”Sparrauspaja”
9. Osallistujien matkat ja majoitus
10. Palautetilaisuus ja karonkka, ”Palautepaja”

Lisätietoa:

Kari Heikkinen
projektipäällikkö
Puhelin: 045 1311 355
Sähköposti:kari@merci.fi
1_100.jpg


kalastuskuva_simo_k.jpg2. Jäähilekontti Paltamoon, Metelinniemen venesatamaan 2014

Rahoittajat: Kainuun-Koillismaan KalaLeader ry, Paltamon I ja II kalaveden osakaskunnat
Hallinnoija: Paltamon kunta
 
Paltamoon toteutetaan jäähileasema kalastajien käyttöön. Jäähileaseman välittömään yhteyteen pyritään saamaan myös kalakontti, jonka kautta on mahdollisuus saada kalat kuluttajille tuoreena.
Samalla kunnostetaan sataman veneenlaskupaikka, joka on ammattikalastajien käytössä sekä parannetaan alueen saavutettavuutta ja käytännöllisyyttä päällystämällä jäähileaseman ja kalakontin vaatima alue.
 
Jäähileasema ja mahdollinen kalakontti -kompleksi ovat osa suurempaa alueen kehittämiseen liittyvää kokonaisuutta, jossa tavoitteena on Paltamon alueen elinkeino- ja asumisrakenteen eheyttäminen.

Alueiden käyttöä, toiminnallisuutta ja saavutettavuutta suunnitellaan elinkeinojen ja asumisen näkökulmasta.
 
TOIMENPITEET KEVÄT JA KESÄ 2014

- Lupa-asiat kuntoon (toimenpidelupa)
- Maanrakennus- ja perustustyöt, asfaltointi
- Sähkö- ja vesiliittymät: viemäröinti, jätehuolto
- Saavutettavuus (tieyhteys, parkkipaikka, opastus)
- Jäähileaseman pystyttäminen/asennustyöt (avaimet käteen)
- Jäähileaseman ja kalakontin käyttöönotto ja pelisääntöjen laatiminen
- Käytännön toimien organisointi
- Opastus ja koulutus käyttäjille
 
Hankkeen asioista on pidetty jo kaksi kokousta.
- Hilekontin rakentaja on kilpailutettu ja käynnissä on asioiden tarkentamisvaihe
- Mahdollisuuksien mukaan hilekontti on valmis Juhannukseen 2014 mennessä

Projektiryhmä:
Raimo Kantola, projektiryhmän puheenjohtaja (osakaskunta I)
Jorma Niemi,  projektiryhmän varapuheenjohtaja (osakaskunta II)
Simo Kemppainen (Kainuun-Koillismaan Kalaleader)
Anu Tervonen, projektiryhmän sihteeri (Paltamon kunta)
Mervi Kilpeläinen, jäsen, tekninen asiantuntija (Paltamon kunta)
Kari Heikkinen, jäsen

Lisätietoa:

Kari Heikkinen
hankekoordinaattori
Puhelin: 045 1311 355
Sähköposti: kari@merci.fi


kalaleader_logorimpsu.jpg

tasanne.jpg


 


3. Kivesvaaran investointi- ja kehittämishanke: retkeilyreitin näköalatasanteen ja opastuksen rakentaminen Kivesvaaralle 2014-2015

Rahoittajat: Ely-keskus, Paltamon kunta ja Kivesvaaran seudun yrityksiä ja yhdistyksiä.

HANKEAIKATAULU
Hanke alkoi 17.6.2013 ja päättyi 31.5.2015.

REITTIEN RAKENTAMINEN
Projektin tarkoituksena on toteuttaa Kivesvaaralle suunnitellusta kolmen reitin kokonaisuudesta yhdistetty ensimmäinen retkeilyreitti opasteineen ja reitin varrelle tulevine kalusteineen.

kivesvaaran_retkeilyreitit.jpg


Tilanne 19.6.2014. Reittisopimukset on tehty kaikkien maanomistajinen kanssa 10-20 vuodeksi. Suurin reittipohjan maaomistaja on UPM, sitten Yara Suomi Oy ja useita yksityisiä maaomistajia eri puolelta suomea. Kartta reittilinjauksista yllä.

Retkipaikka.fi juttua hankkeesta!

Reitin varrella on uusi suojelualue, Yölinnunkuru, joka antaa reittilinjauksiin aivan uutta ulottuvuutta. Linkki Yölinnunkurun suojeluasiaan.

Reitti kulkee pääosin vanhoja metsäautotien pohjia pitkin. Reitin varrella on useita näköalapaikkoja eri ilmansuuntiin ja vaihtelevat luonnonolosuhteet; monipuolinen kasvisto ja eläimistö, joista tehdään reitin varrelle infotauluja. Infotauluja sijoitetaan reitin lähtöpaikalle ja reitin varrelle.

Korpimaisemassa kulkevilla reiteillä pääsee näkemään metsäkanalintuja ja harvinaisia kasveja. Alueelle on rakennettu myös sääksen eli kalasääsken pesiä, joita pääsee ihastelemaan kaukoputken avulla.

OPASTEET
Reittisuunnittelussa ja reittiluokittelussa noudatetaan Suomen Ladun ulkoilureittien luokituksia ja suosituksia. Reittien merkkauksen voisi toteuttaa värisymbolein reitin kulusta ja reitin vaikeustasosta. Reittien symboleina käytetään ulkoilun ja urheilun standardimerkintöjä.
Lähtöpaikalle tulee iso opastaulu, jossa näkyy kaikki reitit. Opas/infotaulujen tiedot tulisi olla selkeät ja lyhyet. Reittien varrelle tulee opastauluja, joissa esitellään kasveja, eläimiä tai muita ko. alueen ominaispiirteitä
 
NÄKÖALATASANNE
Vaaran huipulle parkkipaikan välittömään läheisyyteen tehdään näköalatasanne. Tasanteen yhteyteen tehdään infotaulu, jossa kerrotaan alueen mahdollisuuksista retkeilyssä.
 
Näköalatasanne kalustetaan tarkoituksen mukaisin pöydin ja istuimin.
 
LINNUNPÖNTÖT
Hankkeessa tehdään lintulajiston suojelutyötä asentamalla pesimistä edistäviä linnunpönttöjä eri lajien ominaispiirteet huomioiden. Lintujen pesimistä ja elämää voidaan seurata esim. netissä pönttöön/pönttöihin asennettavien kameroiden avulla.
 
Monipuolinen ulkoilualue Kivesvaaralla parantaa Paltamon kunnan vetovoimaisuutta ja luo edellytyksiä matkailun kehitykselle.
 
ERIKOISRAKENTEET
Reittien varrelle rakennetaan levähdyspaikkoja, jotka määritellään ympäristökeskuksen mallien mukaan. Reitin varrelle rakennetaan laavu ja asennetaan tarpeen mukaan pitkospuita.  Opastaulut sijoitetaan reitin lähtö- ja näköalapaikalle.
 
REITTIEN HYÖDYNTÄMINEN
Paltamon kunta suunnittelee ja toteuttaa Kivesvaaran retkeilyreitistön. Kuntalaiset, matkailijat ja mökkiläiset saavat monipuolisen ulkoilualueen ja alueen yrittäjät voivat hyödyntää reittejä omissa toimissaan.
 
Paltamon alueen matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjillä on mahdollisuus saada aikaan laadukkaita ohjelmapalvelukokonaisuuksia sekä tuotteistaa ja laajentaa palveluvalikoimaansa ja tehdä enemmän yhteistyötä.
 
Monipuolistuva palvelutarjonta lisää alueen kiinnostavuutta myös laajemmin kansallisesti ja kansainvälisesti. Kasvava kysyntä luo mahdollisuuksia uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiselle.
 
HANKKEESEEN SITOUTUNEET YHTEISTYÖTAHOT
- Elämyskeskus Jättiläisenmaa Vesa Homanen
- Kainuun Makuhelmi, Anja Homanen
- Paltamo Pandion, Vesa Hyyryläinen
- Maatilamatkailu Leino-loma, Raimo Leinonen
- Kivesjärven kyläyhdistys ry
- Paltamon Luonto ry

Lisätietoa:

Kari Heikkinen
hankekoordinaattori
Puhelin: 045 1311 355
Sähköposti: kari@merci.fi

ely_logorimpsu.jpg


lehti_no_1.jpg

Paltamo - kaikilla mukavuuksilla -hanke
HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2013.
                  Loppuraportti (PDF)

Hankkeessa tuotiin esille Paltamon palvelujen, asumisen, viihtyvyyden ja rakentamisen mahdollisuuksia kuntalaisille, kesä- ja loma-asukkaille ja yritystoiminnalle sekä selvitettiin niiden tarjonnan ja toiminnan kehittämistä.

Hankkeessa ideoitiin ja kartoitettiin, mikä voisi olla kiinnostava pysäyttäjäkohde (rakennus, kone, rakennelma tms.) Paltamossa.

Hanketoimina innostettiin ja koulutettiin järjestäjiä yleisötapahtumien järjestämiseksi Paltamoon. Tarkoituksena oli saada tapahtumista uudenlaisia ja suuria yleisöjä houkuttelevia.

Asioista tiedottamiseen ja kiinnostavuuden lisäämiseksi hankkeessa toteutettiin uusi asukaslehti, jota postitettiin Paltamon vakituisille ja loma-asukkaille, sekä jaettiin eri yhteyksissä ohikulkijoille ja erilaisissa tapahtumissa.

Hankkeessa tuotettiin ja kerättiin materiaalia hankkeen pääteemojen osalta Paltamoon.com
-nettiportaaliin. Jo olemassa olevaa nettisivustoa kehitettiin palvelemaan paremmin Paltamon palveluja.  Paltamoon.com nettisivujen hallinnoijan kanssa on hankkeessa tehty sopimus, jotta tuotettu materiaali ja asiat ovat siellä nähtävissä ajantasatietoina vähintään kolmen vuoden ajan.

Hankkeen aikana ideoitiin ja tuotettiin Paltamon uudella ilmeellä tyylikkäitä tuotteita ja muita markkinointi-/kampanjatuotteita asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja eri organisaatioiden käyttöön. Hankeaikana tehtiin esimerkkituotesarja erilaisia kangastuotteita. Mallit ja ideat ovat kaikkien paltamolaisten yritysten ja yhteisöjen hyödynnettävissä vaikka uusiksi tuotesarjoiksi.

Hanketeemojen osalta järjestettiin 20 tunnin koulutusohjelma asiakasystävällisen Paltamon kehittämiseksi.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kunnan henkilöstön ja alueella toimivien järjestöjen, yhteisöjen, yrityksien ja yksityisten henkilöiden voimin, jotka olivat kiinnostuneita panostamaan Paltamon alueen kehittämiseen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Hankkeen tavoitteena oli saada kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt kiinnostumaan Paltamon mahdollisuuksista kaikilla elämänaloilla. Samalla tehtiin mediatiedotusta hankkeen tunnettavuuden ja tavoitteiden julkisaamiskesi.

Tavoitteena oli nostaa paltamolaisten asumisen ja elämisen laatua sekä luoda ja kehittää uusia toimintamalleja ja ratkaisuja yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa.

Pitkän tähtäimen tavoite on ollut saada Paltamosta kiinnostava, kestävään kehitykseen perustuva, menestyvä, elinvoimainen, viihtyisä ja vetovoimainen kuntakokonaisuus.

Hankkeelle oli palkattu projektipäällikkö ajalle 17.9.2012 – 31.12.2013. Projektipäällikkö piti palkatonta vapaata 2 kuukautta (heinä-elokuu), jolla toimella saatiin jatkettua hankeaikaa vuoden 2013 loppuun. Jatkoaikaan haettiin ja saatiin hankerahoittajan Oulujärvi Leaderin lupa.

Lisätietoa:
Kari Heikkinen
Projektipäällikkö
Puhelin: 045 1311 355
Sähköposti:kari@merci.fi

                                        LOPPURAPORTTI (Issuu)

Hankkeen omarahoitusosuuteen osallistuneet yritykset:
Kainuun Sora Oy, Eero Pyykkönen Ky, Paltamon Golf Oy, Paltamon Apteekki, Paltamon Kirjapaino Oy, Merci viestintä ja Antikshop, Mainostoimisto B2B Oy, Wetdog, Neste Paltamo ja Golf Klubi, Kainuun Opisto, K-Market Paltamo, Jättiläisen maa / Kultapallo lomat, Notehill Ky, Kainuun Kirja- ja Paperikauppa Ky, Paltamon Kiinteistöhuolto Oy (Huurinainen Oy), HS-Visual Art Ky, Viihde - ja Vapaa-aika, Kle-man Rakennus Ky, Lamingon kukka ja Hautauspalvelu, Paltamon Vaatetus Heikkiset Ky, Taivaan Pankko.

Hankkeen omarahoitusosuuteen osallistuneet yhdistykset:
Paltamon yrittäjät ry ja Paltamon I Osakaskunta

Hankkeen talkootyöpanokseen osallistuneet yhdistykset:
Vaarankylän kyläyhdistys ry ja Kivesjärven kyläyhdistys ry

Paltamo - Kaikilla mukavuuksilla -hankkeen päärahoittaja oli Oulujärvi Leader ry.

1_100.jpg

 

 _________________________________________________________


Autioniemen kehittäminen

Autioniemen alueen maankäytön suunnittelu on käynnistynyt. Radan ja valtatie 22 eteläpuoleisen Autioniemen alueen maankäyttöratkaisujen selvittäminen liittyy myös taajaman osayleiskaavan uusimiseen.

Liikenneyhteystarkastelu

Autioniemen alueesta on vuoden 2011 loppuun mennessä valmistunut liikenneyhteystarkastelu, jossa selvitettiin vaihtoehtotarkastelun pohjalta liikennejärjestelyjen tavoitetila. Lähtökohtana on mm. tasoristeysten poistaminen taajaman yhteydestä sekä toimivien auto- ja kevyenliikenteen yhteyksien toteutus alueelle.

Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää myös viranomaisneuvottelut Liikennevirasto/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa eritasoratkaisujen toteutuksen kustannusjaosta. 
Lisäksi Autioniemen mahdollisen jatkosuunnittelun pohjaksi selvitetään VAPOn omistamien maa-alueiden käyttö, suunnittelu- ja kaavoitusperiaatteet.

» Liikenneyhteystarkastelu (4 Mt)

Arkkitehtikilpailu - Autioniemen ideakilpailu

Osana tavoitekeskustelua järjestettiin alkuvuodesta 2012 yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtiosaston kanssa arkkitehtiopiskelijoille tarkoitettu suunnittelukilpailu alueen visioimiseksi. Kehittämisen tavoitteiden määrittämiseksi järjestettiin myös vuoden 2012 aikana tilaisuuksia, joissa myös paltamolaiset saattoivat ottaa kantaa alueen kehittämisvisioihin.

Kunnan lunastamia ideakilpailun tuloksia:

  • Overo
overo_rasteri-1_small.jpg overo_rasteri-2_small.jpg
overo_rasteri-3_small.jpg overo_rasteri-4_small.jpg
  • Kainuun Venetsia
kainuun_venetsia-1_small.jpg kainuun_venetsia-2_small.jpg
kainuun_venetsia-3_small.jpg kainuun_venetsia-4_small.jpg
  • Paltamoplanssit
kiviniemipaltamoplanssi1_a3_small.jpg kiviniemipaltamoplanssi2_a3_small.jpg
kiviniemipaltamoplanssi3_a3_small.jpg kiviniemipaltamoplanssi4_a3_small.jpg
  • Not So Autio Enää
not_so_autio_ennaa_small.jpg

Lisätietoja antaa aluearkkitehti Harri Lindroos 0400 855 956.


Frisbeegolfradat

Kunta toteuttaa vuoden 2012 aikana kaksi frisbeegolfrataa kunnan keskustaajamaan.

Metelinniemen uimarannan vieressä sijaitseva aloittelijatason (C-luokan) rata on 6-väyläinen.

» Metelin radan infotaulu
» Metelin radan sijainti

Toinen frisbeerata rakennetaan Honkamäkeen hiihtomaan ja pururadan alueelle ja se on harrastajatason (B-luokan) 9-väyläinen rata. Käyttöönotto syksyn 2012 aikana.

» Tervalammen radan infotaulu
» 
Tervalammen radan sijainti

Molempien ratojen infotaulut ja väyläopasteet asennetaan maastoon vuoden 2012 aikana. Radat ovat jo pelaajien käytettävissä. Frisbeegolf-ratojen suunnittelija ja ratatuotteiden toimittaja on Amexpo Oy.