PalauteVesihuoltolaitos I  Yhteystiedot I Mittarilukemat I Liittyminen I Laskutus


Liittyminen

HAKEMUS

Liittyessäsi kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, täytä sähköinen liittymishakemus tai toimita paperihakemus Tekniseen toimistoon.

Sähköinen liittymishakemus

Paperinen liittymishakemus

LIITTÄMISKOHTA JA MUUT TONTTIJOHTOJA KOSKEVAT EHDOT

Liittämiskohdassa tonttijohtojen kunnossapitovastuu siirtyy vesihuoltolaitokselta liittyjälle. Vesijohtojen liittämiskohta on runkoputki ja asiakas on vastuussa koko tonttijohdon ja tonttijohtoon kuuluvista liittimistä mukaan luettuna talosulkuventtiili.

Viemärin osalta liittämiskohta on vesihuoltolaitoksen runkolinjassa oleva tarkistuskaivo.

Liittämiskohdan määrää aina vesihuoltolaitos. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina vesihuoltolaitos.

Vesihuoltolaitos toimittaa ja asentaa talosulkuventtiilin sekä vesimittarin.

KUSTANNUKSET

Kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksut sekä vesi- ja jätevesimaksut löytyvät Hinnastot ja maksut -sivulta.

Laskurilla voit arvioida oman rakennuksesi vesi- ja viemäriliittymän kustannukset.

Kustannusarviolaskuri  (Excel)

Liittymismaksun lisäksi laskutetaan liittyjältä liittämiskustannukset sekä materiaalit (talosulkuventtiili, liittimet).

Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä.

KUNNOSSAPITO

Kiinteistöjen vesimittarin omistaa ja kunnossapitää vesihuoltolaitos. Vesimittarin sulkuventtiilien kunnossapidosta vastaa liittyjä. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella on oikeus periä vaihdosta, huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

Tonttijohtojen uusimisen kustantaa kiinteistön omistaja.

Runkolinjan viemärin tarkistuskaivojen kunnossapito ja uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle.

Vesijohdon talosulkuventtiilin uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle.