Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Rakentaminen | Rakennusvalvonta | Rakennusjärjestys | Poikkeuslupa  | Avustukset

Asuntojen korjausavustusten haku 2017

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista tuli voimaan 1.1.2017, jolloin korjausavustusten käsittely siirtyi kunnilta kokonaan ARAan. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

Vuodesta 2017 alkaen korjausavustukset haetaan suoraan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta. Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausavustuksessa on jatkuva haku.

Avustusta voi hakea ARAn verkkoasioinnin kautta http://www.ara.fi tai jättämällä hakemuksen ARAan osoitteella Vesijärvenkatu 11 A/PL 30, 15140 Lahti.

Hakemuksia saa tulostettua ARAn verkkosivuilta tai hakemuksia saa tilattua puhelimitse 029 525 0818 tai sähköpostilla osoitteesta korjausavustus.ara@ara.fi.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy ARAn verkkosivuilta.

 
IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUS


Tämän avustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa pysyvästi asuvasta ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen ja että ruokakunnan tulot eivät ylitä asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avutuksia.

Avustusta myönnetään toimenpiteisiin, jotka ovat vanhuksen tai vammaisen henkilön kotona asumisen ja hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia.

Avustuksen suuruus on enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos vanhus tai vammainen joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteitten vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuolon palveluja. Rintamaveteraanit voivat saada poikkeustapauksessa ns. veteraanilisän, enintään 20 %.

Hakijaruokakunnan brutto(verotettavat)tulot eivät saa ylittää seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku         1          2         3         4        
tulot €/kk 1760 2940 3920 4995


Mikäli ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, ovat tulorajat seuraavat:

Henkilöluku         1           2        3         4        
tulot €/kk 2290 3820 5100 6500