Palaute

Liikenneväylät

Yksityisteiden ilmoitusvelvollisuus

Yksityistietietojen ohjeistus on muuttunut kesäkuussa 2019!

Uusi ohje löytyy osoitteesta https://vayla.fi/yksityistiet

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet.

Vuoden alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot

Maanmittauslaitokselle:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot

Ja Väylälle tämän lomakkeen kautta:

https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/.


Tieavustukset

Yksityisteiden ja muiden teiden avustamisen periaatteet

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voivat hakea yksityistiet, jotka

  • täyttävät kunnan avustusperusteet
  • ovat perustaneet tiekunnan uuden yksityistielain mukaisesti
  • ovat ilmoittaneet yksityistietä koskevat tiedot: yksityistierekisteriin (Maanmittauslaitos) ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).

Yksityisteiden kunnossapidon avustushakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet mukaan:

  • otteet kunnossapitokustannuksista vuodelta 2019
  • tiekunnan kokouspöytäkirja
  • tuloste yksityistierekisteri-ilmoituksesta (Maanmittauslaitos)
  • tuloste Digiroad- ilmoituksesta

Avustushakemuslomakkeet

Osoitteet

Kaikilla rakennetuilla kiinteistöille tulee olla yksiselitteinen osoite.

Mikäli kiinteistöltäsi puuttuu osoite, voit hakea soitetta:

Sähköisellä lomakkeella

Paperi lomakkeella (toimita Tekniseen toimistoon)

Käsittelyaika on noin kuukausi  

Lisätietoja:
Mervi Kilpeläinen, Rakennusmestari
044 2885 512