Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Rakentaminen | Rakennusvalvonta | Rakennusjärjestys | Poikkeuslupa | Avustukset

Poikkeuslupa

Poikkeamiskäsittely

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa  ilman sen  mahdollistavaa asema-, ranta-asema- tai yleiskaavaa. Mahdollinen  poikkeaminen em. lainkohdasta edellyttää   poikkeamispäätöksen.

Samoin kaavamääräyksistä poikkeava rakentamisen edellytykset arvioidaan poikkeamiskäsittelyssä.

Poikkeaminen edellyttää erityistä syytä poiketa rakentamista ohjaavista säädöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Hankekohtaiset erityiset poikkeamisen syyt tulee perustella poikkeamista haettaessa poikkeamishakemuksessa.

Em. rakennusrajoitus ei kuitenkaan koske  maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista, olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä  olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista.

Hakemuksen käsittely

Poikkeamishakemuksen käsittelee toimivallasta riippuen Paltamon kunnanhallitus  tai Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

» Poikkeuslupahakemus

Lisätietoja:
Mikko Karjalainen, Tekninen johtaja
p. 044 2885 500


Lisätietoa Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta:

» Tarvitaanko suunnitteluratkaisu vai poikkeamispäätös?

» Kuka poikkeamishakemuksen käsittelee

» Poikkeamishakemuksesta kuuleminen

» Poikkeamispäätös

» Muutoksen hakeminen poikkeamispäätökseen