Yhteystiedot

PALTAMON KUNTA
Vaarankyläntie 7
88300 Paltamo
kunnanvirasto (08) 615 5461
paltamon.kunta(at)paltamo.fi
etunimi.sukunimi(at)paltamo.fi

ikoni_paltamo_vaakuna.png Kunnan yhteystiedot

ikoni_paltamo_vaakuna.png Yhteydenottolomake

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun liitto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun sote

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun palveluhakemisto

ikoni_kainuu_vaakuna.gif Kainuun henkilöhaku

Rakentaminen | Rakennusvalvonta | Rakennusjärjestys | PoikkeuslupaAvustukset

Rakennusjärjestys

Tavoitteet

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia rakentamiseen liittyviä määräyksiä. 

Rakennusjärjestys neuvoo ja opastaa lupamenettelyistä,  rakentamistavasta ja oikeista menettelytavoista hankkeissa.

Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Soveltamisala

Tämä rakennusjärjestys koskee Paltamon kunnan alueella kaikkea uudisrakentamista ja soveltuvin osin jo rakennettua ympäristöä.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden rakennusjärjestyksen 11.04.2012 (päätös).

» Paltamon kunnan rakennusjärjestys 2012

Rakennusjärjestyksen liitteet:

Rakennusjärjestyksen keskeisiä muutoksia aiempaan rakennusjärjestykseen:

  • otsikointiin ja kokonaisrakenteeseen tehdyt muutokset
  • lainsäädännön muutoksista ja uudistuksista (MRL, YSL, vesilain uudistus, laki rakennusperinnön suojelemisesta, jätelaki) aiheutuvat muutokset
  • ilmoitusmenettelyä ja toimenpiteen luvanvaraisuutta koskevien rakennushankkeiden taulukon uusiminen sekä
  • rantasaunan rakentamista koskevien määräysten muutokset.

Lisäksi rakennusjärjestykseen sisältyvä kohta "Käsitteitä" on laajennettu sisällöltään kattavammaksi.

Lisätietoja:

Mikko Karjalainen, Tekninen johtaja
p. 044 2885 500