Yleistä | Hakeminen | Vapaat ja vapautuvat asunnot | Kaikki kohteet | Linkit


Vuokra-asunnon hakeminen

SÄHKÖINEN ASUNNONHAKUKAAVAKE

Asuntohakemukset vapaisiin vuokra-asuntoihin jätetään Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimistoon. Hakemus on voimassa 3 kuukautta, jonka jälkeen se on uusittava, mikäli hakija haluaa pitää hakemuksensa voimasa. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Asuntohakemuksen liitteet:

  • työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeinen palkkalaskelma
  • eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
  • työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
  • opiskelijalta opiskelutodistus
  • varusmieheltä palvelutodistus tai kopio palvelukseen astumismääräyksestä
  • yrittäjältä tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
  • liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase
  • äitiyslomalla olevalta viimeisin ilmoitus äitiyspäivärahasta
  • muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet
  • verotustodistus jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta

Vakuutena Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen huoneistoihin peritään vakuusrahaa ja sen suuruus on huoneiston kuukauden vuokra.
Jos luottotiedoissa on merkintä, kuukausivuokra x 2.

Paltamon kunnan huoneistoihin vakuusraha on huoneiston kuukauden vuokra x 2, enintään 1200 €. Jos luottotiedoissa merkintä, kuukausivuokra x 3. 
Vakuusraha on maksettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Vakuus palautetaan asukkaalle noin kuukauden kuluttua vuokrasopimuksen päättymisestä mikäli asunto on kunnossa ja vuokrat maksettu.

Asunnonhakemiseen ja vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyvät lomakkeet löytyvät lomakepankista.